بررسی مطالب دسته بندی

در خانه

معنای عرف چیست و عرفان چیست؟

عرف؛ یعنی، رسوم، آداب و قواعد شناخته شده در بین مردم. البته گاهی به خود مردم نیز «عرف» گفته می شود. این اصطلاح ربطی به واژه عارف و عرفان ندارد. عرفان، دانشی است که موضوع…

راه اصلاح زبان و ترک دروغ گویی چیست؟

اینکه توانسته اید مشکل خود را بیابید و به فکر درمان آن باشید بسیار جای خوشوقتی است. زیرا شناخت درد نیمی از درمان است. آن گاه خطر بسیار بزرگ است که آدمی به دردی مبتلا باشد…

چگونه می توان بر ظرفیت خود افزود؟

ظرفیت ها دوگونه اند: (۱) تحول ناپذیر. برخی از اموری که غالبا جنبه وراثتی دارند و از مقدمات وجودی شخص می باشند تاحدی دگرگونی ناپذیر یا اندک تحول پذیرند مانند میزان هوش و…

فرق عرفان حقیقی و عرفان رایج چیست؟

عرفان حقیقی و اصیل، بخش عظیمی از معارف نظری و حکمت عملی دین را تشکیل می دهد. البته آنچه در عرفان های رایج عارفان دیده می شود، ممکن است مرکب از آموزه های دینی و غیر دینی…