بررسی مطالب دسته بندی

تندرستی وپزشکی

آشنایی با داروی PROSTATAN پروستاتان

PROSTATAN پروستاتان اشکال دارویی قطره ۳۰ میلی لیتری موارد مصرف قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پروستات ، سوزش و تکرار ادرار بکار می رود اجزاء فرآورده قطره…

اطلاعات دارویی Tetracycline HCI (Systemic)

Tetracycline HCI (Systemic) تتراسیکلین موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) عفونتهای ناشی از ارگانیسمهای حساس. بزرگسالان: g 2-1 خوراکی به صورت منقسم در ۲ تا ۴…

آشنایی با داروی TOLMETIN

TOLMETIN موارد مصرف در حالات درد و التهابناشی از بیماریهای روماتیسمی (شاملآرتریت جوانان و نیز دیگر اختلالاتعصبی عضلانی مصرف میگردد مکانیسم اثر تولمتین اثرات ضد درد…

آشنایی با داروی ACETAMINOPHEN

ACETAMINOPHEN در مورد این دارو استامینوفن دارویی است رایج که بدون نسخه پزشک قابل تهیه میباشد این دارو یک مسکن غیرمخدر است که در موارد دردهای خفیف تا متوسط نظیر سردرد،…

آشنایی با داروی آنالوگ ویتامین D

آنالوگ ویتامین D درمان کمبود کلسیم به ویژه در بیمارانی که تحت درمان با دیالیز قرار دارند.درمان هیپو پاراتیروئیدیسم , بیماری ریکتز ( کمبود ویتامین D)

آشنایی با داروی LIQUID MENTHOL منتول مایع

LIQUID MENTHOL منتول مایع اشکال دارویی قطره در شیشه های ۱۵ میلی لیتری موارد مصرف منتول مایع به عنوان ضد احتقان بینی و جهت تسیکن دردهای موضعی بخصوص در ناحیه سر ، صورت…

اطلاعات دارویی Etidronate Disodium

Etidronate Disodium اتیدرونایت دی سدیم موارد و مقدار مصرف: فارماکوکینتیک جذب: حدود یک درصد از مقدار مصرفی mg/Kg/ day 5 ، ۵/۲ درصد از مقدار مصرفی mg/Kg/day 10 و شش درصد…

آشنایی با داروی THEOPHYLLINEG

THEOPHYLLINEG موارد مصرف تئوفیلین جی برای جلوگیرییا تخفیف بروز علایم آسم نایژهای واسپاسم برگشتپذیر نایژه همراه بابرونشیت مزمن و آمفیزم ریوی بکارمیرود داخل سلولی بهطور…

اطلاعات دارویی NAFICILIN

NAFICILIN نافیسیلین موارد و مقدار مصرف: عفونت های میکروبی (میکروب استاف طلایی),سلولیت, عفونت استخوانی, پنومونی, آبسه مغزی, اندوکاردیت, عفونت نوزادان. موارد منع مصرف و…

آشنایی با داروی پنی سیلین

پنی سیلین عفونت های میکروبی ( میکروب استاف طلایی),سلولیت , عفونت استخوانی , پنومونی , آبسه مغزی , اندوکاردیت , عفونت نوزادان