بررسی مطالب دسته بندی

تندرستی وپزشکی

اطلاعات دارویی Estradiol Hemihydrate

Estradiol Hemihydrate استرادیول همی هیدرات موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف واژینیت آتروفیک ناشی از فقدان استروژن از جمله در زنان یائسه بزرگسالان: هر شب یک قرص…

آشنایی با داروی گزانتین اسید دی بازیک

گزانتین اسید دی بازیک تشخیص آب سطحی در قرینیه , اجسام خارجی در قرینیه و ملتحمه و عوارض ناشی از آلودگی ویروس تب خال , اندازه گیری تخلیه و وضعیت اشکی چشم , برای جاگذاری…

اطلاعات دارویی Tamoxifen Citrate

Tamoxifen Citrate تاموکسیفن موارد و مقدار مصرف: مکانیسم اثر اثر ضد نئوپلاسم: مکانیسم دقیق اثر دارو مشخص نیست. تاموکسیفن ممکن است از طریق انسداد گیرنده‌های استروژن در…

آشنایی با داروی PROSTATAN پروستاتان

PROSTATAN پروستاتان اشکال دارویی قطره ۳۰ میلی لیتری موارد مصرف قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پروستات ، سوزش و تکرار ادرار بکار می رود اجزاء فرآورده قطره…

اطلاعات دارویی Tetracycline HCI (Systemic)

Tetracycline HCI (Systemic) تتراسیکلین موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) عفونتهای ناشی از ارگانیسمهای حساس. بزرگسالان: g 2-1 خوراکی به صورت منقسم در ۲ تا ۴…

آشنایی با داروی TOLMETIN

TOLMETIN موارد مصرف در حالات درد و التهابناشی از بیماریهای روماتیسمی (شاملآرتریت جوانان و نیز دیگر اختلالاتعصبی عضلانی مصرف میگردد مکانیسم اثر تولمتین اثرات ضد درد…