بررسی مطالب دسته بندی

تندرستی وپزشکی

ملا در جنگ

ملا در جنگ روزی ملا به جنگ رفته بود و با خود سپر بزرگی برده بود. ولی ناگهان یکی از دشمنان سنگی بر سر او زد و سرش را شکست. ملا سپر بزرگش را نشان داد و گفت: ای نادان سپر…

اطلاعات دارویی تریکلوکربن

تریکلوکربن موارد و مقدار مصرف پاک و ضدعفونی کردن پوست. مانند سایر صابونها مصرف می‌شود. مکانیسم اثر تریکلوکاربان یک ضدعفونی کننده از دسته کاربانیلینها است که بر…

آشنایی با داروی CHOLESTYRAMINE

CHOLESTYRAMINE خون در بیمارانی که بهدرمان با رژیم غذایی یا سایر روشها پاسخکافی LDL موارد مصرف این دارو در درمان زیادیکلسترول و ۵۹ سالکه مبتلا به زیادی - ندادهاند، مصرف…

آشنایی با داروی BUSULFAN

BUSULFAN موارد مصرف بوسولفان در درمان لوسمیمیلوسیتیک مزمن بکار میرود و در درمانلوسمی میلوسیتیک حاد نیز مصرف شدهاست باعث مهار فعالیت DNA مکانیسم اثر بوسولفان در چرخه…

آشنایی با داروی DOXAPRAM

DOXAPRAM موارد مصرف دوکساپرام بهعنوان محرکدر درمان ضعف تنفسی تضعیف تنفسیپس از اعمال جراحی و یا آپنهای که بدلیلمصرف شلکنندههای عضلانی اسکلتیایجاد نشده باشد، نارسایی حاد…

اطلاعات دارویی Sibutramine hydrochloride

Sibutramine hydrochloride سیبوترامین هیدروکلراید موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف درمان چاقی، شامل کاهش وزن و حفظ کاهش وزن به همراه رژیم غذایی کم کالری.…

فواید سرمه کشیدن

افراد زیادی هستند که دقیقا بعد از اولین بار استفاده از سرمه و سرمه کشیدن چشم ها، برای همیشه آن را کنار میگذارند و دلیل این امر استفاده نادرست از سرمه است. …

اطلاعات دارویی Paba

Paba پابا موارد و مقدار مصرف: پابا به عنوان محافظت کننده پوست در مقابل نور خورشید مصرف می شود. عوارض جانبی: با مصرف این دارو ممکن است درماتیت تماسی بروز کند. نکات قابل…