بررسی مطالب دسته بندی

دارو

اطلاعات دارویی Fexofenadine

Fexofenadine فکسوفنادین موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) رینیت آلرژیک فصلی. بزرگسالان و کودکان بالاتر از ۱۲ سال: ۶۰ میلی‌گرم خوراکی ۲ بار در روز یا ۱۸۰…

اطلاعات دارویی Estradiol Hemihydrate

Estradiol Hemihydrate استرادیول همی هیدرات موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف واژینیت آتروفیک ناشی از فقدان استروژن از جمله در زنان یائسه بزرگسالان: هر شب یک قرص…

آشنایی با داروی گزانتین اسید دی بازیک

گزانتین اسید دی بازیک تشخیص آب سطحی در قرینیه , اجسام خارجی در قرینیه و ملتحمه و عوارض ناشی از آلودگی ویروس تب خال , اندازه گیری تخلیه و وضعیت اشکی چشم , برای جاگذاری…