شأن نزول آیه: وَ لَنُذِیقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الاْ ?َدْنَیَ دُونَ الْعَذَابِ الاْ ?َکْبَرِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُون چیست؟

پاسخگویان
0 7

3 دقیقه

آیه ۲۱ سوره سجده، به دنبال آیاتی آمده است که در آنها به عذاب گنهکاران اشاره شده است. در این آیه خداوند، به یکی از الطاف پنهان خود اشاره کرده است. این لطف پنهان، همان مجازاتهای سبک دنیوی مانند مصیبتها و دردها است که جنبه بیدار کنندگی دارد.

این آیه نشان میدهد که خداوند مهربان هرگز نمیخواهد بندهای گرفتار عذاب جاویدان شود; بلکه پیامبران الهی میفرستد، کتب آسمانی نازل میکند، نعمت میدهد، به مصیبت گرفتار میسازد و اگر هیچ یک از اینها سودی نداشت، چنین کسانی جز آتش دوزخ سرنوشتی نخواهند داشت.

برخی از مفسران، مفهوم آیه را عام دانسته و برای آن شأن نزول خاصی را یاد نکردهاند و مراد از عذاب الادنی را مصیبتها، دردها، رنجها، کشتارها، خشکسالیها دانستهاند و در مقابل العذاب الاکبر را عذاب قیامت دانستهاند.( المیزان، علامه طباطبایی;، ج ۱۶، ص ۲۶۴، جامعه مدرسین. )

برخی از مفسران نیز با پذیرش مفهوم آیه شأن نزول آن را کشته شدن مشرکان در جنگ بدر یا خشکسالی هفت سالهای که مشرکان در مکه به آن گرفتار شدند، تا آنجا که مجبور شدند از لاشه مردار تغذیه کنند، دانستهاند.( مجمع البیان، علامه طبرسی، ج ۵، جزء ۲۱، ص ۸۷، منشورات دارمکتبه الحیاه. )

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.