لطفاً در مورد جن توضیح دهید؟

پاسخگویان
0 14

10 دقیقه

جن چنانکه از مفهوم لغوی این کلمه برمیآید، موجودی ناپیداست که قرآن کریم مشخصات زیادی را برای او ذکر کرده است; از جمله: موجودی است که از شعلههای آتش آفریده شده و این بدان معنا نیست که واقعاً مانند آتش شعله داشته باشد; بلکه سرشت اولیه او از آتش بوده، مانند انسان که از خاک خلق شده; یعنی خلقت اولیّهاش از خاک بوده است.

جنها به طور طبیعی و عادی دیده نمیشوند. اما گاهی در قالبهای خاصی ظاهر میشوند، چنانکه در داستان حضرت سلیمانغ آمده است: وَ مِنَ الْجِنِّ مَن یَعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِی…یَعْمَلُونَ لَهُو مَا یَشَآءُ مِن مَّحَـَرِیبَ وَ تَمَـَثِیلَ وَ جِفَانٍ کَالْجَوَاب;(سبأ،۱۲ و ۱۳) و گروهی از جن پیش روی او به اذن پروردگارش کار میکردند … آنها هرچه سلیمان میخواست، برایش درست میکردند: معبدها، تمثالها و ظروف بزرگ غذا تهیه میکردند.

دانشمندان علوم طبیعی میگویند: موجوداتی را که انسان با حواس خود میتواند درک کند، در برابر موجوداتی که با حواس قابل درک نیستند ناچیزند. تا این اواخر که موجودات زنده ذرهبینی کشف نشده بود، کسی باور نمیکرد در یک قطره آب، یا یک قطره خون، هزاران موجود زنده باشد; موجوداتی که انسان، قدرت دیدن آنها را ندارد. دانشمندان همچنین میگویند: چشم ما رنگهای محدودی را میبیند و گوش ما امواج صوتی محدودی را میشنود. رنگها و صداهایی که با چشم و گوش ما قابل درک نیست بسیار بیش از موارد قابل درک است; بنابراین، هیچ دلیلی بر انحصار موجودات مادّی به آنچه ما میبینیم وجود ندارد و جای تعجب هم نیست که موجودی مانند جن و … از دید ظاهری و چشم انسان پنهان باشد.

۲٫ جنها قبل از نوع بشر آفریده شدهاند;

۳٫ این نوع مخلوقات، مانند انسان; زندگی، مرگ و قیامت دارند و قرآن در این باب فرموده است: در میان طوایفِ بسیاری از جن و انس ـ که از این پیش به کفر مردند ـ کسانی هستند که وعده عذاب خدا بر آنها حتمی است و اینها به حقیقت زیانکاران عالمند.( احقاف، ۱۸٫ ) ۴٫ این نوع از جانداران، مانند سایر جانداران، نر و ماده و ازدواج و تولد و تکاثر دارند. قرآن، در این باره میفرماید: و همانا مردانی از نوع بشر، به مردانی از گروه جن پناه میبردند.( جن، ۶٫ ) ۵٫ این نوع، مانند نوع بشر، دارای شعور و اراده هستند و علاوه بر این، کارهایی سریع و اعمال شاقی را میتوانند انجام دهند که از نوع بشر ساخته نیست; چنان که در آیات مربوط به قصه سلیمانـ که جنّها مسخّر آن جناب بودند ـ و نیز در قصه شهر سبا آمده است. ۶٫ جن هم مانند اِنس، مؤمن و کافر دارد. بعضی صالح و بعضی دیگر فاسدند. در این باره، آیات زیر وارد شده است: من جن و انس را نیافریدم; مگر برای اینکه عبادتم کنند.( ذاریات، ۵۶٫ ) و از ما جنیان هم بعضی مسلمان و برخی کافر و ستمکارند. آنان که اسلام آوردهاند، راستی به راه رشد و ثواب شتافتند.( جن، ۱۴ و همچنین جن، ۱ و ۲ /تفسیر المیزان، علامه طباطبایی;، ج ۲۰، ص ۶۰، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی. )

عوام مردم، خرافات زیادی درباره این موجود ساختهاند که با عقل و منطق سازگاری ندارد; از جمله اینکه آنها را با اشکال غریب و عجیب و وحشتناک و موجوداتی دُمدار و سمدار، موذی و پرآزار، کینهتوز و بد رفتار میتوان دید که ممکن است از ریختن یک ظرف آب داغ در یک نقطه، خانههایی را به آتش کشند! و یا اینکه از فلز میترسند! و یا اینکه اگر سوزنی به آنها آویزان کنی، دیگر قادر به محو شدن ازچشم انسان نیستند! و موهومات دیگری از این قبیل; در حالی که این خرافات، هیچ کدام در آیات قرآن و روایات اسلامی نیامده است.( ر. ک: تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران، ج ۲۵، ص ۱۵۴ـ۱۵۷، انتشارات دارالکتب الاسلامیه / تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، رحمهالله، ج ۲۰، ص ۴۲ـ۵۰، مؤسسه الاعلمی، بیروت. )

اما این که آیا انسان میتواند با جن رابطه داشته باشد؟

آری، بعضی از طریق دانش و تزکیه نفس و ریاضت و آداب مخصوص دیگر میتوانند بعضی از جنیان را به خدمت گمارند; حتی افرادی، بعضی از جنیان را برای امور دنیوی و دست یابی به برخی از امور پنهانی از قبیل: پیدا کردن اموال مسروقه و… به خدمت خود میگمارند و بدین وسیله جنها با آن قدرتی که خدا در اختیار آنها قرار داده است، حاجات مردم را برآورده مینمایند; البته ذکر این نکته ضروری است که علم آنها محدود است; لذا در علومی که خداوند متعال نخواهد آشکار نماید، بیاطلاع هستند و نمیتوانند از آنها خبر دهند البته اقدام به چنین اعمالی تجویز نمیشود.( ر.ک: تفسیر نمونه، آیه الله مکارم شیرازی و دیگران، ج ۱، ص ۳۷۷ـ۳۸۲ و ج ۱۳، ص ۲۴۱، دارالکتب الاسلامیه / جن و شیطان در ادبیات و ادیان، زین العابدین دست داده، ص ۱۲۳، ۱۳۲، مجتمع فرهنگی هنری شهید عبدالرضا مصلینژاد، جهرم. )

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.