آیا مقدرات موجودات همانند شبهای قدر بعد از اسلام، بر پیامبران پیشین نیز نازل شده است؟ چگونه؟

پاسخگویان
0 8

3 دقیقه

پاسخ به این پرسش منوط به این است که آیا شب قدر در امتهای پیشین نیز بوده یا خیر؟ روایات در این باره دو گونهاند. برخی شب قدر را از مواهب الهی بر امّت اسلام میدانند و برخی دیگر تصریح دارند که شب قدر در امتهای پیشین نیز بوده است.

بین این دو دسته روایت چنین جمع شده که: شب قدر از ابتدای آفرینش حضرت آدم وجود داشته و پیامبران الهی نیز از آن آگاهی داشتند ولی فضایلی که در این شب برای مسلمانان وجود دارد مانند عبادت در آن بهتر از هزار ماه است و… برای امتهای پیشین وجود نداشته است.

با پذیرش وجود شب قدر در امتهای پیشین، معلوم میشود که امر و مقدّرات بر آنان نیز به وسیله فرشتگان وحی که کیفیتش بر ما معلوم نیست نازل میشده است. چنان که ابوذر میگوید: به پیامبر عرضه داشتم: یا رسول الله، آیا شب قدر، شبی است که در عهد انبیأ هم امر بر آنان نازل میشده؟ و چون از دنیا میرفتند نزول امر در آن شب تعطیل شده است؟ فرمود: نه، بلکه شب قدر تا قیامت هست.(تفسیر برهان، علامه بحرانی، ج ۵، ص ۷۱۴، مؤسسه البعثه / المیزان، علامه طباطبائی، ج ۲۰، ص ۳۳۳، جامعه مدرسین.)

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.