کدام سوره است که در یکی از آیات آن، نام سوره ۵ بار تکرار شده است؟

پاسخگویان
0 7

3 دقیقه

بیست و چهارمین سوره قرآن، سوره نور است. که مدنی است و ۶۲ آیه دارد.

در این سوره کلمه نور هفت بار به کار رفته است. یکی از آیات زیبا و معروف قرآن کریم در این سوره قرار دارد که به آیه نور معروف است. و آیه ۳۵ سوره میباشد. در این آیه ۵ بار کلمه نور تکرار شده است.

و آن آیه چنین است:

اللَّهُ نُورُ السَّمَـَوَ َتِ وَالاْ ?َرْضِ مَثَلُ نُورِهِی کَمِشْکَوَهٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَهٍ الزُّجَاجَهُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیُّ یُوقَدُ مِن شَجَرَهٍ مُّبَـَرَکَهٍ زَیْتُونَهٍ لآشَرْقِیَّهٍ وَ لاَغَرْبِیَّهٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیَّءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَیَ نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِی مَن یَشَآءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الاْ ?َمْثَـَلَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیم; خدا نور آسمانها و زمین است، مثل نور او چون چرا غدانی است که در آن چراغی باشد، آن چراغ درون آبگینهای و آن آبگینه چون ستارهای درخشنده از روغن درخت پربرکت زیتون که نه خاوری است و نه باختری، افروخته باشد، روغنش روشنی بخشد، هر چند آتش بدان نرسیده باشد، نوری افزون بر نور دیگر. خدا هر کس را که بخواهد بدان نور راه مینماید و برای مردم مثلها میآورد، زیرا بر هر چیزی آگاه است.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.