معنی سوره یوسف را برایم بنویسید؟

پاسخگویان
0 9

6 دقیقه

سوره یوسف درباره داستان حضرت یوسف است که نوشتن آن به طور کامل و مفصل در این نوشتار کوتاه نمیگنجد; ولی داستان آن حضرت بهصورت اجمالی این است که:

حضرت یوسفغ یکی از پیامبران الهی و فرزند حضرت یعقوبغ بود که خداوند متعال در قرآن کریم، در سوره یوسف به سرگذشت او پرداخته است. حضرت یعقوب علاقه زیادی به پسرش یوسف داشت، یوسف خوابی را که دیده بود، برای پدرش تعریف کرد. پدر به او گفت: این خواب را برای برادرانت تعریف نکن! که اگر از خواب تو آگاه شوند، برای از بین بردن تو دست به حیله و مکری خواهند زد. محبّت حضرت یعقوبغ به فرزندش یوسف، باعث برانگیخته شدن خشم و حسادت برادرانش شده بود. عاقبت برادران از خواب یوسف خبردار شدند و بر او حسد بردند و قصد جانش را کردند. یکی از آنها گفت: یوسف را نکشید; چون قتل برادر ظلم و گناه بزرگی است; بلکه او را در قعر چاه بیفکنید تا شاید برخی از رهگذران او را پیدا کنند و با خود ببرند; سپس نزد حضرت یعقوبغ رفتند و برای بردن یوسف به صحرا اجازه خواستند. آن حضرت، در ابتدا اجازه نداد و مخالفت کرد. برادران یوسف گفتند: همانا ما حافظ او هستیم. آنان یوسف را به صحرا بردند. طبق قرار به چاه انداختند و پس از بازگشت به پدر گفتند: گرگها یوسف را خوردهاند! پس از مدتی، کاروانی که از کنار چاه میگذشت، یوسفغ را پیدا کرد و با خود برد و در شهر به عنوان برده، به قیمتی اندک فروخته شد. عزیز مصر او را خرید و به همسرش زلیخا سفارش کرد که به او احترام بگذارد و مکان مناسبی برایش آماده کند تا شاید به واسطه او نفعی به آنها برسد و یا او را به عنوان فرزند بگیرند.

ـ زلیخا، هر روز علاقهاش به یوسفغ بیشتر میشد و در پی مخالفت آن حضرت با وسوسههای شیطانی زلیخا، مورد تهمت قرار گرفت و به دنبال این اتهام روانه زندان شد. در واقع حضرت یوسف میان تسلیم شدن به وسوسههای شیطانی زلیخا و زندان، زندان را انتخاب کرد تا به ایمانش ضربهای وارد نشود.

پس از هفت سال، وقتی که بیگناهی پیامبر خدا ثابت شد، او را از زندان بیرون آوردند و امور مالی کشور را به او واگذار کردند. آنگاه حضرت یعقوب و برادران یوسف هم به مصر آمدند و در کنار همدیگر زندگی خوبی را آغاز کردند.(برگرفته از سوره یوسف، آیات ۳ ـ ۱۰۱ ـ جهت اطلاع بر شرح و تفصیل داستان حضرت یوسف ـ علی نبینا و آله و علیه السلام ـ ر.ک: حیاهالقلوب (تاریخ پیامبران)، علامه مجلسی و… .)

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.