اینکه یک پسر نوجوان هستم، چگونه میتوانم جلوی هوسهای نفسانی و شیطانی خود را بگیرم؟

پاسخگویان
0 12

3 دقیقه

برای مصون ماندن از دامها و آلودگیهای شیطانی و نفسانی، ابتدا باید به پیشگیری و بهداشت روانی توجه کرد. بررسی آثار و نتایج و عوارض دنیوی و اخروی گناه از دیدگاه شریعت و علوم روز، میتواند ما را در این راستا یاری کند که البته توجه به آثار اخروی گناه نسبت به عوارض مادی آن، بسیار مهمتر و عمیقتر است. مطالعه روایات اهلبیت: درباره انواع گناهان و آثار آنها در این باره راهگشاست. برای آگاهی از روایات اهلبیت: میتوان به منابعی چون گناهان کبیره (۲ جلد) اثر آیهاللّه شهید دستغیب و گناه و گناهشناسی اثر استاد قرائتی و…، مراجعه کرد.

جهت دیگر مبارزه با مفاسد و انحرافات، توجه به حوزه عمل و رفتارها و رابطههای اجتماعی است. یاد خدا و قیامت و تمسک به روزه و نماز و سایر عبادات و حضور پررنگتر در محیطهای مذهبی، مانند مساجد و مجالس مذهبی و نیز شرکت در فعالیتهای دینی و انتخاب دوستان مقیّد و مذهبی و اجتناب از مطالعه کتابهای تحریککننده و باطل و نیز دیدن فیلمهای گمراه و تحریک کننده، و پرهیز از مصرف مواد غذایی پرانرژی، در صورتی که امکان تخلیه صحیح آن نباشد، و… میتواند عوامل مؤثر در پاکسازی محیط و مصونیّت از گناه است. برای آگاهی بیشتر به دو منبع یاد شده و دیگر منابع معتبر و مربوط مراجعه شود.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.