فلسفه کراهت نماز عید فطر زیر سقف چیست؟

نماز عید فطر
0 27

2 دقیقه

کراهت دارد; یعنی، اگر زیر آسمان باشد ثواب بیشتری دارد. شاید به

این خاطر باشد که نماز عید فطر یادآور صحرای قیامت است و باید انسان را

متوجه عظمت خدا کند و در مکانی محدود و مسقف کمتر این توجه پیدامیشود.

مطالب مشابه:
ایا در نماز عید فطر به جای سوره اعلی و شمس می توان سوره توحید یا قدررا خواند؟
آیا نماز عید فطر و قربان را در صورتی که به جماعت نرسیم می توانیم فرادا بخوانیم؟
ایا نماز عید فطر واجب است و ایا باید در مسجد خوانده شود؟  
تکلیف شخصی که در بین رکعات به نماز جمعه یا عید فطر برسد چیست ؟
اگر شب عید فطر مهمان کسی باشیم زکات عید فطر بر عهده چه کسی است ؟

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.