نسبت به دادن خمس حساس هستم، ولی شوهرم بی اعتنا است، هر سال گاهی مقداری از وسائل منزل را که اضافه میکند، خمس آن را میدهم، امّا چون مبلغ پول برنج زیاد است، خمس نصف آن را از سهم خودم با پول خودم میپردازم و کاری به نصف دیگر آن ندارم و آن را گردن شوهرم می اندازم، آیا این طور حساب کردن خمس صحیح است؟

پاسخگویان
0 15

1 دقیقه

شما که کارمند هستید و حقوق بگیرید، باید حساب سال خمسی جداگانه داشته باشید، چنان که شوهرتان نیز باید حساب سال داشته باشد، سر سال خمسی هر چند که از مخارج اضافه بیاید، باید تخمیس کنید، اجناسی که شوهرتان میخرند، اگر از سال خمسی اضافه بماند، باید خمس آنها پرداخت شود، اگر شوهرتان پرداخت نمیکند، یا باید خودتان خمس آنها را بدهید یا از مرجع تقلیدتان یا از نماینده ایشان اجازه مصرف آنها را بگیرید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.