اوراقی که در میان مردم پخش میشود به عنوان معجزه امامان یا وصیت نامه حضرت محمد(ص) و درخواست چاپ مجدد میکنند و… آیا صحت دارد؟ چه افرادی اقدام به این کارها میکنند و به چه علت؟ وظیفه مردم چیست؟

پاسخگویان
0 7

3 دقیقه

ضمن تشکر از تسلیت به مناسبت عروج ملکوتی امام(ره) به سؤالهای جنابعالی پاسخ میدهیم:

اوراقی که درباره معجزه امام و وصیت نامه حضرت محمد(ص) و هر چه از این قبیل کارها است و در خواست تکثیر و توزیع آنها، همه اینها دروغ و فریب است و هیچ مسلمانی نباید به آنها اعتنا کند و به محض این که چنین اوراقی به دست او رسید پاره پاره کند و دور بریزد واز هیچ چیز نترسد. همه اینها برای سرگرمی مردم مسلمان ساده دل است که به نوعی مشغول به کارهای بیهوده گردند و از سازندگی و تلاش و پیشرفت باز بمانند. مسلمان نباید به اوراقی که معلوم نیست از کجا و به دست چه کسانی تهیه میشود ترتیب اثر دهد، مسلمان باید به قرآن و احادیث صحیح که از زبان عالمان شناخته شده نقل میشود اهمیت بدهد واگر به آنها عمل کند دیگر نیازی به این اوراقی کهب رای ریشخند و تمسخر از جانب جاسوسان و مزدوران پخش میشود نیست. هم چنین در این اوراق مطالبی است که با اسلام و قرآن مخالفت است و باید از توزیع و تکثیر آنها جلوگیری کرد. امیدواریم همین مقدار اشاره کافی باشد که وظیفه خود را در مقابل این ورق پارهها بدانیم.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.