اگر دختر خوستگاری داشته باشد که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد جائز است به عقد آن فرد درآید؟

پاسخگویان
0 31

2 دقیقه

البته مسئله ولایت فقیه از مسائل مهم اسلامی است، مسئله ولایت یکی از احکام اوّلی و اصلی اسلام است همان طور که نماز و روزه و حج و دیگر موضوعات از احکام اصلی اسلامی است، ولایت ائمه و به تبع آن ولایت فقهاء از احکام اوّلی و اصولی اسلامی است و حتی میتوان گفت: که اهمیت این مسئله از دیگر موضوعات بیشتر است. کما این که در روایات اسلامی وارد شده. بنابراین اگر خواستگار متدینتری که این مسئله مهم را قبول داشته باشد برایتان پیدا شد فنعم المطلوب. و الا ازدواج کردن با چنین خواستگاری که ولایت فقیه را قبول ندارد اشکالی ندارد و عقد ازدواج با او صحیح و جایز است.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.