در ازدواج مذکور چه حقی مرد بر زن و یا زن بر مرد دارد و طرفین چه لذت هایی میتوانند از هم ببرند؟

پاسخگویان
0 14

1 دقیقه

در ازدواج موقت هر نوع استفاده و لذتی را زن و مرد میتوانند از هم ببرند و هیچ حق خاصی غیر از ادای مهریه بر مرد و تمکین بر زن واجب نمیشود مگر این که شرایطی را در ضمن عقد بگنجانند، مثلاً زن بگوید من با تو ازدواج موقت میکنم، به شرط این که به من مسکن یا خرجی بدهی و مرد هم قبول کند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.