آیا شرایط و ضوابط قانونی و شرعی در این ازدواج همانند دائم میباشد، فرق آن را دقیقاً بیان کنید.

پاسخگویان
0 9

2 دقیقه

در ازدواج دائم یا موقت، اجازه سرپرست شرعی در صورتی که دختر باشد لازم است و اگر دختر نباشد اجازه لازم نیست.

در ازدواج موقت باید مدت مشخص شود. در ازدواج دائم زن حق مسکن و خوراک و پوشاک دارد و بدون اجازه شوهر نمیتواند جایی برود، ولی در ازدواج موقت، زن حق مسکن و خوراک و پوشاک ندارد و بدون اجازه شوهر میتواند از منزل خارج شود. شرایط و ضوابط قانونی را از دفاتر ازدواج بپرسید.

در ازدواج دائم و موقت مقدار مهریه توافقی است، حتی میتوانند با یک شاخه نبات آن را امضا کنند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.