آیا بهتر نیست دولت اسلامی به جای خرجهای به اصطلاح سازندگی و خرجهای اضافی، بیشتر به مردم رسیدگی کند تا فقر از بین آنان بر طرف شود و دچار مفاسد و انحرافات اخلاقی نشوند؟

پاسخگویان
0 8

2 دقیقه

مقصود از سازندگی اقتصادی، ایجاد زمینه کار برای اقشار جامعه است، چون جمعیت زیاد شده و در آینده هم زیادتر میشوند باید زمینه کار برای آنان فراهم کرد والاّ میلیونها انسان مواجه با کار، احتیاج به کار و تلاش دارند، ولی زمینه کار برایشان فراهم نیست و مفاسدی که بر آن مترتب میشود و به مراتب بیشتر از مفاسد کنونی میباشد، لذا دولت دنبال سازندگی اقتصادی هست. البته باید دید که مسئله سازندگی چه مقدار موفق بوده، آیا مبالغی که خرج سازندگی شده به بهرهوری رسیده یا خواهد رسید؟ جای بحث دارد که باید کارشناسان نظر بدهند جناب عالی اگر نظر و طرح قابل ارائهای دارید میتوانید به مراکز مربوط مانند مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامه و بودجه و امثال آن ارائه دهید تا مورد بررسی قرار گیرد.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.