نوارهای مبتذل به چه نوارهایی میگویند؟

پاسخگویان
0 7

1 دقیقه

نوارهایی که انسان را از راه راست و صراط مستقیم دور میسازد و مسیر حرکت تکاملی انان را عوض میکند؛ از چمله نوارهای مبتذل محسوب میشوند. این گونه نوارها انسان را از خدا غافل و روح بی ایمانی را در او تقویت میکند، غریزه شهوت را در انسان بر میانگیزد و به اخلاق وی آسیب میرساند.

بنابراین، نوارهای موسیقی و ترانههای شهوت برانگیز که مناسب با مجالس لهو و لعب است، از دیدگاه فقهای اسلامی (نوارهای مبتذل) میباشند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.