واقعیت و حقیقت را معنا کنید و لطفاً توضیح دهید با هم چه فرقی دارند؟

پاسخگویان
0 6

3 دقیقه

واقعیت، یعنی آن چه که در خارج از ظرف ذهن است، مثلاً در خارج از اندیشه اموری همانند، کوه و دشت و بیابان و صحرا. این ها واقعیت است. اما حقیقت یعنی مفهوم یا ادراکی که مطابق با واقع باشد؛ یعنی در خارج از ذهن مصداق داشته باشد.

توضیح این که : مفاهیم ذهنی به سه دسته تقسیم می شوند:

۱ـ مفاهیمی که در خارج مصداق واقعی داشته باشند، مانند مفهوم خورشید که در خارج مصداقی دارد.

۲ـ مفاهیمی که در خارج مصداق واقعی ندارند، لیکن عقل برای آن ها مصداق اعتبار می کند، مانند لشکر که آن چه در خارج از ذهن حقیقتاً مصداق دارد، سربازان هستند و لشکر وجودش اعتباری است.

۳ـ مفاهیمی که هیچ گونه مصداق ندارند مانند سیمرغ.

فلاسفه قسم اول را حقایق، دوم را اعتباریات و سوم را وهمیات می نامند.

پس حقیقت یعنی ادراک مطابق با واقع و نقطه مقابل حقیقت، اعتباریات و وهمیات هستند. با این سخن فرق بین حقیقت و واقعیت هم تا حدودی روشن شد.

واقعیت به خود شیء خارجی اطلاق می شود اما حقیقت، به صورت ذهنی از واقعیت.[۱]

فرق بین اعتباریات و وهمیات آن است که اعتباریات مفاهیمی زمینه عقلی و یا عقلایی برای انتزاع و اعتبار دارد، به خلاف وهمیات که زمینه اعتبار ندارد.

پی نوشت ها :

۱ – شهید مطهری، مجموعه آثار ، ج۶، ص ۵۸٫

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.