آیا از کلام قران : ما شما را جفت جفت و از زن و مرد آفریدیم می توان استفاده کرد که همه افراد بالاخره ازدواج خواهند کرد؟ لطفاً آیه را توضیح دهید؟

پاسخگویان
0 8

3 دقیقه

آیه ای که ترجمه دقیق آن عبارت مذکور باشد نداریم؛ شاید منظور آیه ۴۵ سوره نجم و ۳۹ سوره قیامت باشد.

هر یک از دو آیه مزبور با توجه به آیات پیشین به چند نکته دلالت دارند:

۱ـ توحید واین که انتهای همه امور به ربوبیت و تدبیر پروردگار است.

۲ـ مرگ و حیات در دست قدرت نامحدود خداوندی است و زنده شدن مردگان و وقوع قیامت امری طبیعی و ممکن است.

۳ـ به نظام جنسیت در جهان بشریت اشاره دارد. آیه مورد نظر اشاره لطیفی به دو موضوع دارد:

الف) همواره یک تعادل نسبی (نه مطلق) در میان دو جنس زن و مرد در همه جوامع وجود دارد.گرچه گفته می شود: در غالب جوامع تعداد زنان اندکی بیشتر است و به ندرت در برخی جوامع تعداد مردان کمی زیادتر است ، ولی روی هم رفته یک تعادل نسبی میان این دو جنس وجود دارد.

ب) منشأ پیدایش جنسیت متفاوت چیست و از عاملی که باعث می شود جنین مذکر یا مؤنث گردد، بحث می کند و با بیان لطیفی می گوید: اگر چه انسان آگاهی و اطلاعاتی در این زمینه کسب می کند، امّا انسان هرگز قادر نیست به طور یقین عامل تعیین کننده جنسیت را بیان کند، بلکه علمش نزد خداوند است.[۱۳]

۲[۱۳] جمعی از نویسندگان ، تفسیر نمونه ، ج ۲۵، ص ۳۲۲٫

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.