در اسلام چیزی به نام بخت و شانس وجود دارد؟ به جای این کلمات چه چیزی در اسلام است؟

پاسخگویان
0 6

3 دقیقه

بخت و شانس بدین معنا که پیش آمدی بدنن علت بوجود بیاید، وجود ندارد، (۱) زیرا هر چه از عدم پا به عرصه وجود گذارد، ممکنن الوجود است. و هر ممکن الوجودی نیازمند علت است، و قانون علیت و نیازمندی هر پدیده به علت پدیده آورنده از بدیهیات است.

از این رو در جهان هر حادثهای اتفاق افتد، بشر به طور غریزی دنبال علت میگردد، پس نمیتوانیم به چیزی باعنوان بخت و شانس معتقد باشیم و آن را از علل و اسباب دور بدانیم، در مواردی که مردم پیش آمد خوب را به شانس و اتفاق بد رابه بخت نسبت میدهند، حاکی از جهل آنانا از علل واسباب پنهانی است. گاهی ممکن است برای فردی پیش آمدهای خوب ونافع رخ بدهد که گفته میشود فلانی شانس دارد. شانس نیست که علت و سبب رخ دادها شود، بلکه پیش آمدها منتسب به علت است و ما از آن آگاه نیستیم، مثلا ممکن است رویکرد خوب و اثر دعای خیر پدر و مادر وافراد پاکدل، یا برای آزمایش، یا صفای باطن فرد، یا خوش حال نمودن یک بنده خدا باشد.

آن چه در اسلام به پیروانش تعلیم نموده، این است که همه خوبیها را از خدا بدانیم و تمام بدیها را به خود نسبت دهیم: آن چه از نیکیها به تو میرسد، از خدااست، و آن چه از بدی به تو میرسد، از تو است.(۲)

پی نوشتها:

۱ – علامه طباطبایی، نهایه الحکمه، ص ۱۶۷٫

۲ – نساء (۴) آیه ۷۹٫

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.