چرا عارضه وسواسی بیشتر در خانوادههای مذهبی مشاهده میگردد؟

پاسخگویان
0 8

3 دقیقه

علت این که بیماری وسواسی بیشتر در خانوادههای مذهبی مشاهده میشود، این است که آنان با این مسائل بیشتر سر و کار دارند و بیش از اندازه حساسیت پیدا میکنند . اصولا وسواسی حساسیت بیش از اندازه است؛ یعنی افراط در یک عادت تبدیل به وسوسه میشود .

افراد مؤمن چون با نماز و وضو و غسل و نجس و پاکی بیشتر سر و کار دارند و احیانا در این امور افراط میکنند ، حساسیت نسبت به آنها پیدا میکنند . در نتیجه دچار وسواس در این زمینهها میشوند . بسیار روشن است کسانی که هیچ گونه ارتباطی با نماز و وضو و غسل و نجس و پاکی ندارند ، دچار این بیماری نمیشوند .

البته افراد غیر مذهبی نیز ممکن است به عادتهای دیگری وسوسه پیدا کنند ، مانند این که احساس میکنند زلفهایش صاف نیست ، یا صورتش کثیف است یا ناخنش را با دندان میجود یا همیشه دستش را به سر و صورت یا اعضای دیگر خود میکشد. بنابر این وسواسی مخصوص افراد مذهبی نیست ، بلکه غیر مذهبی ها نیز دچار وسوسه در زمینههای مختلف میشوند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.