چه کنیم فرزند حرام زاده،حلال زاده و پاک شود؟

0 19

4 دقیقه

سؤال مبهم و منظورتان مشخص نیست.

آیا مقصودتان این است که از لحاظ تکوینی تغییر یابد؟

آیا مقصودتان این است که ممکن است فرزند حرام زاده از لحاظ ایمان و تقوا و سلامت روحی و روانی به مرتبه افراد حلال زاده برسد؟

یا منظور این است که چگونه می توان برخی احکام فقهی که برای حرام زادگان وجود دارد (از قبیل ارث، مرجعیت و امامت جمعه و جماعت) را تغییر داد؟ یا منظورتان چیز دیگری است؟ مشخص نمایید.

در مورد احتمال اوّل از لحاظ تکوینی، این مسئله امکان ندارد. کسی که از راه نامشروع به دنیا آمده، در هر حال حرام زاده است. اما در مورد احتمال دوم باید گفت: اگر چه افکار و عقاید، نوع کارکردهای (حلال و حرام) والدین و غذاهایی که پیش از انعقاد نطفه و به خصوص غذاهایی که مادر در دوران حاملگی و شیردهی استفاده می کند، از جمله عواملی هستند که در زمینه سازی و شکل گیری روحیات فرزند مؤثر است، امّا آن ها علّت تامّه برای تعیین سرنوشت و گرایش های فکری و عملی نیستند، بلکه انسان به حکم خرد و اختیار خویش تصمیم نهایی را می گیرد و سرنوشت خود را رقم می زند.

بسیاری از حلال زادگان، حتی برخی فرزندان انبیا و ائمه راه انحراف و بلکه کفر را در پیش گرفتند و زیادند حرام زادگانی که از ظلمات گمراهی به سوی نور و معنویت هدایت شدند و مدارجی از قرب الهی را طی نمودند.

در مورد احتمال سوم باید گفت: احکام شرعی قابل تغییر نیست، لیکن ممکن است والدین مالالارث خویش را به فرزندی که پیش از عقد شرعی نطفه اش بسته شده، ببخشند. در مسئله مرجعیت و امامت ممکن است مردم و خود شخص نداند که حرام زاده است، بنابراین امامت و مرجعیت وی اشکال ندارد و اگر خودش بداند ولی مردم ندانند، بر او واجب نیست که به مردم اعلام کند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.