آیا امکان دارد که آدمهای مفسد در لباس دین و سپاه داخل شوند و با عملکرد خود، مردم را به دین و سپاه بدبین کنند و از دین گریزان سازند؟

0 17

3 دقیقه

ورود افراد مفسد در هر نهادی اعم از دینی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و انتظامی جهت جاسوسی یا تخریب چهره مردمی آن نهاد و یا به هر علت دیگر ممکن است.

آیات بسیاری به مسلمانان هشدار داده است که از نفوذ و دسیسه منافقان غافل نباشند. بحث مردمشناسی از ابتدای سوره بقره، آغاز شده، قرآن مردم را به سه دسته مؤمنان، کافران و منافقان تقسیم کرده و مهمترین خصوصیات فکری و روحی و عملکرد آنان را بیان میدارد. یکی از سورهها به بحث در مورد منافقان اختصاص یافته و به نام سوره منافقون است.

البته گاهی ممکن است افراد مفسد بدون هدف جاسوسی یا تخریب، وارد نهادی شوند، چنان که ممکن است افرادی ابتدا مفسد یا اهل فساد نباشند، بلکه نقص معرفت دینی و ضعف ایمان و تربیت سوء اخلاقی آنان از یک سو، و کید و وسوسههای شیاطین درونی و بیرونی و لذتهای زودگذر از سویی دیگر، باعث شود، حتی افرادی که گذشته نسبتاً موجهی داشتهاند، گرفتار دام نفس امّاره و شیطان گردند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.