منظور از ظلم مالی و جانی چیست؟

ظلم و مصادیق متعدد آن
0 52

6 دقیقه

مخالفت با قوانین و پایمال کردن حقوق مردم که ظلم نامیده میشود، با نظر به موضوع قانون و حق، دارای اقسام گوناگون میباشد. در این مبحث به توضیح اختصاری دو قسم آن میپردازیم:
۱٫ ظلم مالیـ عبارت است از پایمال کردن حق مالی یک انسان یا حق مالی یک جامعه. وارد کردن ضرر مالی مستقیم یا غیر مستقیم، جلوگیری از استفاده مشروع از مال، ایجاد کردن علل تباهی مال و امثال این امور از نوع ظلم مالی است که ممنوع است. از این نوع ظلم است امتناع از دادن ارزش عادلانه کار و کالا. درست است که این نوع تعدی و تجاوز بطور مستقیم مربوط به مال است، ولی بدانجهت که قوام حیات طبیعی انسانها با مال در صورت مواد معیشت است، لذا ممکن است یک ضرر مالی موجب اختلال حیات انسان یا انسانهایی را فراهم بیاورد. بیجهت نیست که گاهی مال را با خون مساوی گرفتهاند.
۲٫ ظلم جانیـ اینگونه تجاوز و ستمکاری از وارد کردن یک جراحت کوچک بر بدن گرفته، تا کشتن و پایان دادن به زندگی یک یا چند انسان را شامل میگردد. قبح و وقاحت این ظلم شدیدتر از ظلم مالی است. اگر بخواهیم شدت وخامت و پلیدی این قسم ظلم را درک کنیم، بهتر است به چند مطلب توجه داشته باشیم:
یکـ همه انسانها با نظر به مشیت بالغه و فعل خداوندی در ایجاد انسانها، مانند یک حقیقت میباشند. آیات قرآنی برای اثبات این معنی صریح و کافی است، از آن جمله: «من اجُلِ ذالِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ إِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْفَسادٍ فِی الْأرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا الْنَّاسَ جَمِیعاً» المائده/۳۲ [بهمین جهت مقرر داشتیم به بنی اسرائیل اینکه هر کس یک نفس را بدون عنوان قصاص یا افساد در روی زمین بکشد مانند اینست که همه انسانها را کشته است و هر کس یک انسان را احیاء کند مانند اینست که همه انسانها را احیاء نموده است.] «وَ ما خَلْقُکُمْ وَ لا بَعْثُکُمْ إِلّا کَنَفْسٍ واحِدَهٍ» لقمان/۲۸ [و نیست آفرینش و مبعوث شدن شما مگر مانند یک نفس.]
دوـ با قطع نظر از کوته نظریهای بعضی از روانشناسان دوران معاصر که هیچ حقیقی را مافوق ابعاد بیولوژی و فیزیولوژی انسان درک نمیکنند، یک ارتباط بسیار لطیف و ظریف میان احساسهای انسانی وجود داردکه بدون تاثیر دوری فاصله و کشش زمان و دیگر مشخصات فردی، تاثیر و تاثرات را به یکدیگر منتقل میسازد. فرزند شما از یک دردی متأثر میشود، شما همان درد را احساس میکنید. دوست عزیز شما به فکر خدمت به شما میافتد شما آنرا حس میکنید، البته هر اندازه روابط نزدیکتر باشد احساس قویتر میگردد، ولی آنچنانکه مشاهده می شود ارتباط احساساتی فراگیر همه انسانها، بلکه همه جانداران است.
سهـ نتائج ظلم جانی که خداوند جان آفرین گاهی برای هشدار بندگانش ارائه میدهد، بخوبی میتواند پلیدی ظلم جانی و ظالم به جانهای آدمیان را اثبات نماید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.