در فیزیک و مکانیک می خوانیم که عامل بوجود آمدن اجسام مادی انرژی است و می دانیم انرژی ماده تبدیل می شود از این نمی توان نتیجه گرفت که خدا انرژی است و به ماده تبدیل می شود؟

پاسخگویان
0 0

2 دقیقه

هر چیزی دارای ۴ علت است یکی علت فاعلی و یکی علت مادی و یکی علت صوری ویکی علت غایی مثلاً یک ساختمان که ساخته می شود علت فاعلی و سازنده ی آن مهندس و بناها وکارگران می باشند علت ادعای آن مصالحی است که در ساختمان آن بکار رفته است علت صوری آن عاملی است که شکل و صورت خاص را به این ساختمان داده است علت غایی هدفی است که از ساختن منزل در نظر گرفته شده است.
و روشن است که علت مادی در ساختمان مذکور یعنی مصالح ساختمان غیر ازعلت فاعلی است که سازنده ی آن باشد.

ـ۷۴ـ
بااین مقدمه پاسخ پرسش شما روشن می شود زیرا اینکه در فیزیک گفته می شود انرژی عامل بوجود آمدن اجسام مادی است منظور علت و عامل مادی است و نقش انرژی نسبت به ماده عیناً نقش مصالح نسبت به ساختمان مذکور است و این منافات ندارد که انرژی سازنده و آفریننده یی هم داشته باشد که آن خدا است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـ۷۵ـ

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.