چه نمازهایی واجب است؟

پاسخگویان
0 0

1 دقیقه

نمازهایی که لزوماً باید آنها را انجام داد، براساس آنچه از رساله استفاده می شود از این قرار است:
۱ نماز یومیه
۲ نماز آیات
۳ نماز میت
۴ نماز طواف واجب خانه کعبه
۵ نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگ تر واجب است
۶ نمازی که به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب می شود.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.