کیفیّت قضای نمازها چگونه است؟

پاسخگویان
0 0

1 دقیقه

هرگاه انسان بخواهد می تواند نماز قضا به جا آورد. شایسته است در انجام قضای نمازها، ترتیب را مراعات کند. و نیز می تواند بعد از هر نماز واجبی، نماز قضای مانند آن را به جا آورد.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.