با توجه به دو آیه ۲۷۳ بقره و ۱۰ ضحی وظیفه ما نسبت به سایلین چیست ؟

پاسخگویان
0 1

3 دقیقه

اولاً، آیه ۲۷۳ سوره ( ( بقره ) ) در مورد صدقات واجب ( یعنی مصرف زکات ) است ؛ ولی آیه شریفه ( ( و اما السایل فلا تنهر ) ) یک حکم اخلاقی است و صدقات مستحبی را شامل می شود .بنابراین مانعی ندارد که به حکم آیه اول ، دادن صدقه به کسانی نفی شود ولی در آیه دیگر اثبات گردد، زیرا نوع صدقه در آن دو متفاوت است . ثانیا، جمله ( ( لایسالون الناس الحافا ) ) وصف است نه قید، به عبارت دیگر ملاک در آیه نیازمندی است ؛ لیکن برخی از مومنان نیازمند، بر اثر تعفف از سوال والحاف خودداری می کنند .خداوند در این آیه از آنان یاد نموده که همواره نام آنان زنده باشد .هم چنین بیان نموده که مبادا آنان که همواره به سوال وپرسش گری می پردازند، موجب فراموشی متعففین و از بین رفتن حقوق ایشان شوند .از آنچه گذشت روشن می شود که وظیفه ما در مورد سایلان ،توجه به وضعیت واقعی آنان است و در صورتی که آنان را نیازمند تشخیص دادیم ، لازم است در حد توان آنها را دستگیری کنیم. ;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.