با توجه به آیه ۱۹ سوره آل عمران که دین نزد خدا اسلام است آیه ۶۸ سوره مایده را چگونه توجیه می کنید و تکلیف پیروان سایر ادیان چیست ؟

پاسخگویان
0 0

12 دقیقه

آیه ۶۲ سوره ( ( مایده ) ) بیانگر یک ملاک کلی و اساسی است در باب این که سعادت و رستگاری در گرو التزام جدی و حقیقی به دو چیز گران بها است : ۱- تصحیح عقاید و ایمان راستین به حقایق دینی ، ۲- عمل صالح و کنش براساس آنچه خداوند بشر را به آن مامور کرده است . بنابراین آیه یاد شده ،فخرفروشی های پوچ و بی اساس برخی از ارباب ادیان را – که به صرف مسیحی یا یهودی خواندن فرد، چنین وانمود می کردند که رستگاری درست از آن ایشان است و دیگران کاملا از آن بی بهره اند ( ( لایدخل الجنه الا من کان هودا او نصاری ) ) – مردود شمرده است . به عبارت دیگر مفاد این آیه شبیه این آیه است که : ( ( لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب من یعمل سو یجزبه ) ) ، ( نسا، آیه ۱۲۳ ) . لیکن باید توجه داشت که مفاد فوق ، به معنای پذیرش پلورالیسم دینی نیست ؛ زیرا : اولاً، آیه مزبور در صدد بیان همه جزییات نیست ؛ بلکه یک اصل کلی را مطرح کرده و قیود و ویژگی های دیگر را درآیات دیگر بیان کرده است ؛ از قبیل : ۱- ( ( ان الدین عند الله الاسلام ) ) ، ( آل عمران ، آیه ۱۹ ) . ۲- ( ( و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه ) ) ، ( آل عمران ،آیه ۸۵ ) . ۳- ( ( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ) ) ، ( آل عمران ، آیه ۳۱ ) . ۴- ( ( فلا و ربک لایومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوافی انفسهم حرجا مما قضیت ) ) ، ( نسا، آیه ۶۵ ) و . …بنابراین آیات یاد شده در حکم مفسر و بیانگر دایره و ویژگی های ایمان مورد نظر در آیه پیشین است . ثانیا، قرآن مجید اساسا عناوینی مانند یهودیت و نصرانیت را به رسمیت نمی شناسد و تنها اسلام و مسلمانی واقعی را به رسمیت شناخته ودر آیات بسیاری پیامبران الهی را مسلمان دانسته است . در سوره آل عمران آیه ۶۷ آمده است : ( ( ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفامسلما …) ) و در سوره یوسف آیه ۱۰۱ دعای او را چنین نقل می کند : ( ( رب قداتیتنی من الملک و علمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السموات والارض انت ولی فی الدنیا والاخره توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ) ) . از سوره ( ( بقره ) ) ، آیه ۱۲۸ و ( ( اعراف ) ) ، آیه ۱۲۷ نیز مشابه این دعا را از زبان حضرت ابراهیم ( ع ) و حضرت موسی ( ع ) نقل کرده است . هم چنین در قرآن ایمان آوردگان حقیقی مسلمان نامیده شده اند؛ از جمله در سوره ( ( حج ) ) ، آیه ۷۸آمده است : ( (… مله ابیکم ابراهیم هوسماکم المسلمین … ) ) و مسلمانی ، همان ایمان و پیروی از پیامبران الهی در عصر بعثت و بقای شریعت آنها است نه در زمان نسخ آن . ثالثا، حقیقت ایمان به خداوند که در آیه ۶۲ سوره ( ( مایده ) ) بیان شده است ، در بردارنده و متضمن این معنا است که اوامر الهی تمامامورد توجه والتزام قرار گیرد و این بدون پیروی از انبیای الهی ممکن نیست. از طرف دیگر هر پیامبر صاحب شریعتی ، نسبت به آمدن پیامبر بعدی و لزوم گرویدن به او بشارت داده است ؛ چنان که قرآن مجید بشارت رسالت حضرت ختمی مرتبت ( ص ) به وسیله حضرت عیسی ( ع ) را چنین گزارش نموده است : ( ( و اذقال عیسی بن مریم للحواریین یا بنی اسراییل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراه و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد …) ) ، صف ، آیه ۶ ) . و چون لازمه ایمان به خداوند پیروی ازرسولان او و در آخر، پیوستن به آخرین سفیر الهی است . در این راستاخداوند ایمان نیاوردن به پیامبر اکرم ( ص ) و کتمان بشارت های انجیل دراین باره را در جای جای قرآن مورد عتاب و نکوهش قرار داده است و دردنباله آیه یاد شده این جریان را به منزله ( ( اطفا نور الهی ) ) قلمداد کرده وعاملان آن را کافر خوانده است : ( ( یریدون لیطفوا نورالله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون ) ) ، ( صف ، آیه ۷ ) . رابعا، در همان آیه ۶۲ سوره ( ( مایده ) ) ظرافت هایی وجود دارد که مخالفت قرآن با پلورالیسم دینی را نشان می دهد .یکی از آن علایم – که علامه طباطبایی در تفسیر ( ( المیزان ) ) به آن اشاره کرده اند – این است که قرآن مجید به دنبال عبارت ( ( ان الذین امنواوالذین هادوا …) ) نفرموده است . ( ( من امن منهم ؛ بلکه فرموده است : ( ( من امن ) ) ؛ یعنی ، ضمیری به موصول ( الذین ) بر نگردانده است ، با آن که از نظرادبی در صله ، برگرداندن ضمیر به موصول لازم است . علت این برنگرداندن ضمیر این است که تقریر و امضایی نسبت به آنان در کار نباشد؛ در حالی که در مورد امت پیامبر اکرم ( ص ) برخلاف آن آیه ، عمل نموده و می فرماید : ( ( وعدالله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفره و اجرا عظیما ) ) ، ( فتح،آیه ۲۹ ) . بنابراین قرآن به هیچ روی سرپیچی از پیامبر خاتم را روا ندانسته وآن را کفر و بی ایمانی معرفی کرده است . خداوند نیز حضرت محمد ( ص ) رابه سوی همه انسان ها مبعوث ساخته و همگان را موظف به گرویدن به آیین خاتم گردانیده است . گفتنی است که پیروان دیگر ادیان سه دسته اند : ۱-کسانی که حقانیت اسلام برایشان روشن شده است . این گروه هیچ عذری درسرپیچی از اسلام نداشته و اگر به آن ایمان نیاورند قطعا گرفتار عذاب ابدی خواهند شد .۲- کسانی که حقانیت اسلام را نشناخته اند؛ ولی عمدا ازبررسی و تحقیق پیرامون آن شانه خالی کرده اند؛ در حالی که همه شرایطلازم برای درک حقانیت اسلام را در اختیار داشتند این گروه نیز عذری درپیشگاه خداوند نداشته و معذب خواهند بود .۳- کسانی که ناآگاه بوده و دراین راستا خود مقصر نیستند؛ بلکه اساسا غافل بوده و ندای اسلام رانشنیده اند و یا ابزارهای لازم را برای تحقیق در اختیار نداشته اند .این گروه ( ( مرجون لامر الله ) ) هستند ودر صورت درستکاری براساس آیین قبلی بافطرت الهی ، ممکن است خداوند بر آنان نظر رحمت کند.;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.