طبق سوره اعراف ، در مکان اعراف چند گروه قرار دارند؟

پاسخگویان
0 0

2 دقیقه

شما به دنبال این مطالب هستید:

بررسی آیات ۴۶ تا ۴۹ سوره اعراف و نیز روایات متعددی که در این موضوع وجود دارد، نشانگر این است که دو گروه مختلف در اعراف قرار دارند : الف ) ضعفا : ( ( هنگامی که بهشتیان نگاه می کنند، بر آنهادرود می فرستند و می خواهند با آنان باشند و هنگامی که به دوزخیان نظرمی افکنند، از سرنوشت آنها وحشت نموده و به خدا پناه می برند .ب ) گروه دوم بزرگان ، انبیا، امامان و صالحان هستند که دوزخیان را سرزنش کرده و به گروه اول کمک می کنند که وارد بهشت شوند، ( ر.ک : تفسیر نمونه ، ج ۶،صص ۱۸۸ – ۱۸۷ ) . ;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.