علت بکار رفتن ( فی ) در آیه اول سوره قدر و عدم بکارگیری ( ب ) چیست ؟

پاسخگویان
0 0

2 دقیقه

اساسا سیاق جمله ، ( ( فی لیله القدر ) ) به گونه ای است که اقتضای آمدن حرف اضافه ( ( با ) ) در آن نیست ؛ چون یکی از وظایف حرف ( ( با ) ) دربعضی از کلمات این است که عامل خودش را که فعل لازم است در حکم و معنابه ( ( مفعول به ) ) ، متعدی می کند به تعبیر دیگر هر چند در معنای ( ( فی ) ) بکار رفته است ولی فعل لازم خودش را هم حکما و هم تقدیرا، متعدی می کند .بنابراین در مواقعی که کلام احتیاج به ( ( مفعول به ) ) دارد نمی توان لفظا ( ( مفعول فیه ) ) آورد،هر چند که از جهت معنا در معنای ( ( مفعول فیه ) ) و ظرف بکار رفته باشد و همین گونه است در جهت عکس آن . پس در این جمله ، تنها حرف ( ( فی ) ) مناسبت بااین کلام دارد .( ر.ک : معجم حروف المعانی فی القرآن الکریم ، محمدحسن الشریف ، ج ۲، ص ۴۵۰، نشر موسسه الرساله / مغنی اللبیب ، ابن هشام ، ص ۱۳۷، نشر کتابفروشی بنی هاشمی . ;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.