آیا پس از قیامت خلقت خداوند پایان می یابد؟

پاسخگویان
0 0

3 دقیقه

– الف ) اینکه خداوند جهان دیگری خواهد آفرید یانه ، دلیل خاصی وجود ندارد .ب ) باید توجه داشت که حتی نظام موجود هرآینه در حال آفرینش است ؛ زیرا جان هستی معلول است و در حکمت متعالیه ثابت شده است که معلول چیزی جز کار و فعل و ایجاد فاعل نیست و هر گاه فاعل از خلق و ایجاد دست بکشد دیگر فعلی نیست و جهانی وجود ندارد .بنابراین هستی در حال آفرینش مداوم است و خداوند همواره در کار خلق و ایجاد ( کل یوم هو فی شان ) . برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به : ۱– اصول فلسفه و روش ریالیسم ، ج ۳، مقاله نهم شهید مطهری و علامه طباطبایی ۲-آموزش فلسفه ، ج ۲آیت الله مصباح یزدی ج ) تداوم حالت زندگی ، مرگ ورستاخیز پس از قیامت برای انسان های موجود متصور نیست ؛ بلکه همه انسان ها تا ابد به حیات خود ادامه خواهند داد، برخی در بهشت ، برخی درجهنم ، برخی نیز از ابتدا وارد جهنم شده و بعد به بهشت می روند عده ای نیزتا ابد در بهشت خواهند ماند؛ اما اگر خداوند موجودات دیگری بیافریند،ممکن است برای آنها مراحل سه گانه فوق رخ دهد .;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.