محل قرار گرفتن روح در جسم کجاست ؟

پاسخگویان
0 0

2 دقیقه

روح در هیچ یک از اجزای بدن مستقر نیست ؛ بلکه روح امری مجرد است و با بدن همراهی و نسبت به آن نوعی تدبیر و فرماندهی و سرپرستی دارد.همچنان که خداوند حاکم فرمانروا و مدبر هستی است و با جهان هست ؛ولی نه به این معنا که در جایی مستقر باشد بلکه احاطه قیومی به عالم دارد.روح نیز با بدن در مرتبه نازل تری شبیه همین رابطه را دارد .بنابراین رابطه روح و بدن را هرگز از منظر فیزیولوژیک نمی توان نگریست ؛ زیرا فیزیولوژی تنها قادر به کشف روابط اجزا و عناصر فیزیکی و بدنی است. ;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.