آیا عرضه اعمال درهرشب جمعه ،خدمت امام عصر ( عج ) منافات با ستاربودن خداوند ندارد. زیرا در روزقیامت خداوند می گوید : گناهان امت تورا هم به تو نمی گویم ؟

پاسخگویان
0 0

3 دقیقه

روایات عرضه اعمال خدمت امام عصر ( عج ) معتبرند و نافی ستاریت خداوند و معارض دیگر روایاتی که اشاره فرموه اید نیست ؛ زیرا : ۱ ) امام زمان ( عج ) در زمان امامت خود واسطه فیض الهی و رابط خلق و خالق است و تمام عنایات و الطاف الهی به جهان به وساطت و برکت وجود آن حضرت جاری می شود و لازمه این که به بهترین وجهی این وساطت تحقق پذیرد و در شرایط لازم فیوضات مقتضی به بندگان برسد این است که آن حضرت از افعال بندگان با خبر باشند؛ زیرا نظرآن حضرت به اعمال عباد نظر رحیمانه و مفید به حال مومنین است چه همان طور که مرقوم فرموده اید آنان را مشمول دعای خیر خویش قرار می دهد .۲ ) میزان ستاریت پروردگار نسبت به هر کس به تناسب لیاقت شایستگی و درجات قرب او درپیشگاه خداوند است . از این رو خداوند برای کافر ستاریتی قرار نداده و نسبت به مومنین به تناسب درجات ایمانی ستاریتش متفاوت است . بنابراین چه بسا برخی از اعمال مومنان مقرب را خداوند از نظر آن حضرت نیز مخفی بدارد و شاید در همین مرتبه است که در قیامت از پیامبر ( ص ) نیز مخفی می دارد .بنابراین تفاوتی بین این دو دسته روایات نیست ؛ زیرا می توانند مصداق مشترک داشته باشند .;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.