چرا با این که ایمه علم غیب داشتند و قاتلان خود را می شناختند، به شهادت راضی بودند و آن را ترجیح می دادند؟

پاسخگویان
0 0

4 دقیقه

در مورد علم ایمه نکاتی را باید مد نظر قرار داد .اولا ، پیامبر ( ص ) و ایمه اطهار ( ع ) درمسایل عادی ، فردی و امور اجتماعی ، موظف به استفاده از علم عادی بوده اند .از این رو همواره در این گونه مسایل از طرق معمولی ، تحقیق و کسب آگاهی نموده ، و بر اساس برآیندهای آن عمل می کردند .سر این مساله نیز آن است که آنان الگوی بشریتند و اگر در مسیر زندگی و حرکت های اجتماعی ،راهی غیر از این بپویند، دیگر جنبه اسوه بودن خود را از دست خواهند داد وجهانیان به بهانه آن که آنان با علم لدنی عمل می کرده اند، از حرکت های سازنده ، انقلابی و اصلاحی باز خواهند ماند .ثانیا ، برخی بر این عقیده اند که علم غیب برای پیامبر ( ص ) و امامان ( ع ) شانی است ؛ یعنی ، چنان نیست که همواره هر چیزی را بالفعل بدانند .بلکه اگر بخواهند از طریق غیبی بدانندخواهند دانست و یا اگر خدا بخواهد، علم چیزی را در اختیار آنان خواهدگذاشت . ثالثا ، علم غیب گاهی به واقع محتوم و تغییر ناپذیر تعلق می گیرد .بنابراین برخی از آنچه پیامبر و امامان از طریق غیبی می دانند، همان چیزی است که حتما واقع خواهد شد .مانند کسی که از عمارت بسیار بلندی پرتاب گردیده و در بین راه می داند که به سرعت به زمین اصابت خواهد کرد.این گونه آگاهی چیزی نیست که با آن بتوان تغییری ایجاد نمود و سرنوشت چیزی را تغییر داد .و گاهی علم به صورت تعلیقی و شرطی است مثل اینکه انسان بداند اگر از منزل بیرون رود، تصادف خواهد کرد .این قضیه ای شرطی است و فرد ممکن است با بیرون نرفتن از خانه ، خود را حفظ کند .ولی اگربداند که در روز معینی فلان حادثه برای او اتفاق خواهد افتاد و هیچ شرطی در کار نیست ، آیا باز هم خواهد توانست از بروز آن جلوگیری کند؟ علم ایمه به کیفیت مرگ خود، می تواند از این نوع باشد .;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.