اگر خدا یکی است ، پس چرا ادیان ، متعدد و مختلف است ؟

پاسخگویان
0 0

6 دقیقه

در محل خوداین حقیقت مبرهن گشته است که با توجه به نارسایی دانش بشری برای دستیابی به همه معلوماتی که نقش اساسی را در سعادت دنیا و آخرت دارد، مقتضای حکمت الهی این است که آموزه های وحیانی را توسط پیامبریا پیامبرانی به بشر ابلاغ نماید .اما از آنجا که : اولا : عمر هر انسانی و از جمله پیامبران محدود است و مقتضای حکمت آفرینش این نبوده که نخستین پیامبر تا پایان جهان زنده بماند و همه انسان ها را شخصا راهنمایی کند.ثانیا : شرایط و اوضاع و احوال زندگی انسان ها در زمان ها و مکان های مختلف یکسان نیست و این اختلاف در کیفیت و کمیت احکام و قوانین ومقررات اجتماعی موثر است و در پاره ای موارد تشریع قوانین جدیدی طلبیده می شود .ثالثا : شرایط زمانی و مکانی به گونه ای نبوده که یک پیامبر بتواند پیام های خودرا به همه جهانیان ابلاغ نماید .رابعا : تعالیم یک پیامبر در میان همان مردمی که آنها را دریافت می داشتند به مرور زمان و تحت تاثیر عوامل مختلفی دستخوش تحریف و تفسیرهای نادرست قرارمی گرفت و پس از چندی تبدیل به یک آیین انحرافی می شد . خداوندمتعال در عین یگانگی ، پیامبران متعد د را به بشر ارزانی داشت تا نکات چهارگانه فوق رعایت گردد، از این رو حکمت تعدد انبیا و ادیان روشن می شود.برای تکمیل سخن در این باب توجه به چند نکته حایز اهمیت است : ۱-اصول عقاید و مبانی اخلاق تمام ادیان یکسان بوده ودر پاره ای از کلیات احکام فردی و اجتماعی همچون نماز و زکات و انفاق هماهنگی داشته اند .لذادر نگاه اسلام تعدد در پیام آوران و پاره ای از مضامین فرعی پیام است ، امااساس دین الهی یکی بیش نیست و آن همان اسلام است که از حضرت آدم تا خاتم استمرار دارد .۲- ایمان به همه پیامبران و فرق نگذاشتن میان آنهااز نظر تصدیق نبوت و نیز پذیرفتن همه پیام ها و معارفی که بر آنان نازل شده و عدم تبعیض میان آنها بر هر انسانی لازم بوده و تکذیب هیچ یک از پیامبران و تکذیب هیچ حکمی از احکام آنان روا نیست بلکه تکذ یب یک پیامبر به منزله تکذیب همه آنها و انکار یک حکم الهی به مثابه انکار همه احکام خدا است . ۳- هرگاه شرایط زندگی بشر به گونه ای باشد که دعوت پیامبر به همه جهانیان برسد و پیام های او برای آیندگان محفوظ و مصون بماند و دگرگونی شرایط اجتماعی ، مستلزم تشریفات اساسی جد ید و تغییراحکام و قوانین موجود نباشد ارسال پیامبر دیگری ضرورت نخواهد داشت وبه اعتقاد ما دین اسلام با ادامه امامت از چنین ویژگی برخوردار بوده و ازاین رو دین خاتم و جاودانه است . در این باب، نگا : آموزش عقاید، استادمحمد تقی مصباح یزدی ، سازمان تبلیغات اسلامی ، تهران ، چاپ ششم ، بهار۱۳۷۰، ج ۱ و ۲، ص ۲۸۰ – ۲۷۸ و درس چهارم و سی و پنجم از همین مجموعه . ;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.