آیا این دعا صحیح است که از خدا بخواهیم سلامتی را از ما نگیرد با اینکه خداوند متعال عادل است و هیچ وقت این کار را نمی کند؟

پاسخگویان
0 0

3 دقیقه

منظور از این دعا این است که خداوند ما را در مسیری قرار دهد که اسباب مرض برایمان محقق نشود . درست است که ما مختاریم وخود باید تلا ش کنیم تا از بیماری ها پیش گیری نماییم یا با استفاده دارو آنها را مداوا کنیم ؛ ولی این خداوند است که به دارو اثر شفابخش می دهد و موجب می گردد اقدامات ما موثر واقع شود . نکته دیگر این که گاهی خداوند برای آزمایش انسان یا به خاطر گناهی که آدمی مرتکب شده است ، نعمتی را از او سلب می کند .درباره بچه کوچکی که سرطان می گیرد، درست است که بگوییم هم در اثر تغذیه نادرست و یا دیگر عوامل طبیعی بوده و هم خواست خداوند بوده است ؛ زیراخداوند یک سری قوانین و قواعد را در نظام هستی – به عنوان قانون اداره جهان – قرار داده و همه امور را طبق آن مجاری اداره می کند.پس اگر من در آتش به خاطر عد م احتیاط می سوزم ، هم به علت بی احتیاطی خود م می باشد و هم به علت این است که اثر سوزاندن راخداوند به آتش داده است ، در نتیجه کسی که در اثر خوردن عمدی زهر می میرد، هم از روی اختیار خود را کشته و هم خداوند او را میرانده است ؛ زیرا اثر کشندگی را خداوند به زهر داده است ؛ ولی این صحت نسبت دادن به خداوند، موجب سلب اختیار از آدمی یاموجب نفی آثار طبیعی نیست. ;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.