عوامل بی توجهی به فطرت چیست ؟

پاسخگویان
0 0

7 دقیقه

شما به دنبال این مطالب هستید:

اگر به آیاتی که خداشناسی فطری را مطرح می کنند دقت نماییم ، به راحتی می توانیم دلیل این که برخی در همه حال به فکر خدا نیستند و بعضی دیگر به کلی منکر خدا می شوند را دریافت . به صورت اجمال می توان موارد ذیل را براساس آیات قرآن موانع بی توجهی به معرفت فطری قلمداد کرد : ۱– نسیان ( ( ولا تکونوا کالذین نسوالله فانساهم انفسهم ؛ و مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا خودشان را فراموششان ساخت ) ) ، ( حشر، آیه ۱۹ – توبه ، آیه ۶۷ ) . از این آیه و آیات مشابه آن مستفاد می گردد که کافران پیشینه معرفت نسبت به خداوند دارند ولی در حال کفر، خدا را فراموش کرده و از یاد برده اند و میل نسیان بستر انکار خدا یا فکر او نبودن می شود.۲- توجه به علل و اسباب مادی ( ( فاذا رکبوا فی الفلک دعوالله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذاهم یشرکون ؛ پس هرگاه در کشتی سوار شوند، خدای را با اخلاص و پاک دینی [ یکتاگریی ] بخوانند و چون به سوی خشکی برهاندشان ، آن گاه شرک می ورزند ) ) ، ( عنکبوت ، آیه ۶۵ ) . این آیه با لحن خاصی می گوید در واقع قطع امید از سایر علل و اسباب موجب می شود انسان متوجه مسبب الاسباب گردد و آن معرفت فطری که در عمق جانش خفته است بیدار گردد .از این آیه و آیات مشابه به خوبی استفاده می شود که توجه به آنچه اطراف انسان را احاطه کرده و آدمی را به خود مشغول داشته است ، عامل عمده بی توجهی به معرفت فطری او نسبت به خداوند است. ۳- رفاه و آسایش ( ( قل ارایتکم ان اتیکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیرالله تدعون ان کنتم صادقین ؛ بگو به نظر شما، اگر عذاب خدا شما را در رسد، یا رستاخیز شما را دریابد، اگر راستگویید کسی غیر از خدا را می خوانید؟ ) ) ، ( انعام ، آیه ۴۰ و همینطور آیات ۴۱ و۴۳ ) . این آیه نشانگر آن است که فطرت انسان در تنگناها و شداید همچون قیامت یا زمان مرگ بیدار و آشکار می گردد،ازاین رو می توان استفاده کرد که رفاه و آسایش ، زمینه پوشیدگی فطرت را فراهم می آورد.۴- دوستی با شیطان ( ( ولاضلنهم ولامنینهم ولامرنهم فلیبتکن اذان الانعام و لامرنهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان ولیاًمن دون الله فقد خسر خسراناً مبیناً؛ ( شیطان گفت … ) و آنان را سخت گمراه و دچار اندوه های دور و دراز خواهم کرد و وادارشان می کنم تاگوش های دام ها را شکاف دهند و وادارشان می کنم تا آفریده خدا را دگرگون سازند و هر کس به جای خدا، شیطان را دوست گیرد، قطعاًدستخوش زیان آشکاری شده است ) ) ، ( نسا، آیه ۱۱۹ ) . تغییر در آفریده خدا خروج از حکم فطرت و خداشناسی فطری است ( المیزان ، ج ۵، ص ۸۵، علامه طباطبایی ) و این در سایه دوستی با شیطان است ، اگر کسی با شیطان دوست بود این خلق الله ( خداشناسی فطری ) در او تغییر کرده و به عدم توجه به خدا و یا انکار او منجر خواهد شد .به هر حال خداوند به ما نزدیک است و این ما هستیم که با کردار خود او را در دوردست ها می جوییم : آنچه حق است اقرب از حبل الورید= تو فکنده تیرفکرت را بعید= ای کمان و تیرها برساخته =صید نزدیک و تو دورانداخته = هر که دوراندازتر او دورتر= وزچنین گنج است او مهجورتر= ( مثنوی ، دفتر ششم ، ابیات ۲۳۵۳ – ۲۳۵۵ ) ;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.