قلمرو دین در زندگی تا چه حد است ؟

پاسخگویان
0 0

5 دقیقه

با توجه به ارکان دین پاسخ به این پرسش تا حدی روشن می شود .ارکان دین عبارت است از : ( ۱ ) اعتقادات ، شامل شناخت شناسی ، خداشناسی و راهنماشناسی ، ( ۲ ) ارزشها که مشتمل بر تبیین بایدها و نبایدها، خوشایندها و بدآیندها، خوبی ها و زشتی ها ( ۳ ) احکام عملی که بیانگر شیوه های عملی در زمینه های ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با انسانهای دیگر و ارتباط باطبیعت است. البته نباید از این نکته غافل بود که این سه رکن پیوندی منطقی و مستحکمی با یکدیگر دارند که تفصیل و تحلیل آن ازحوصله این نوشتار خارج است. اما در باب قلمرو احکام عملی [ شریعت ] چنانکه گفته شد اسلام هم به روابط انسان با خدا در قالب عبادات خاصی چون نماز و روزه توجه کرده ، و هم به نوع ارتباط انسان با خود در سلوک عملی خاص اخلاقی و تربیتی ، و هم به روابط انسان باجامعه در قالب احکام عبادی چون انفاق ، زکات ، خمس ، قصاص ، دیات ، و هم در نوع ارتباط انسان با طبیعت که در واقع چگونگی بهره وری از طبیعت و حفظ و صیانت از آن است . بنابراین قلمرو دین در زندگی فردی خلاصه نمی شود بلکه درعرصه های دیگر نیز قدم می گذارد و با یک سلسله احکام و ارایه راهکارهای خرد و کلان ، چگونگی زندگی اجتماعی بشر راتبیین و تفسیر می نماید خصوصاً که این عهد، ساحت تعیین نوع حکومت و ساختار آن را نیز شامل می شود که می تواند به طور مستقل پی گیری شود.در باب تفاوت دین اسلام با سایر ادیان باید گفت علی رغم آنکه هر دینی که از طریق پیامبران برای بشریت به ارمغان آورده شده ، هر سه ساحت پیش گفته را دارا است ولی ادیان در حوزه شریعت سعه و ضیق دارند .مثلاً هر چند در مسیحیت مساله انفاق [ در حوزه ارتباط انسان با جامعه ] وجود دارد و سالانه مبالغ هنگفتی از این ناحیه در دست واتیکان قرار می گیردولی سیستمی چون خمس و زکات در آنجا وجود ندارد .یا مثلاً در باب امر به معروف و نهی از منکر در یهودیت مسایلی مطرح شده است ولی گستره آن به آنچه که اسلام در این باب مطرح نموده است نمی رسد .یا در باب حکومت ، دیدگاه مسیحیت فعلی با دیدگاه اسلام متفاوت است . در صورت علاقه می توان در مکاتبات بعدی با تحلیل ذره ای و موردی این مسایل را برای شما بیشتر ایجاد و روشن نمود.;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.