عقل چیست که گاهی می گوییم فلان مساله با آن جور در می آید یا نه ؟ آیا مبنایی برای مقایسه وجود دارد؟

پاسخگویان
0 0

4 دقیقه

عقل دارای احکام و اصول متفاوتی است یک رشته از این احکام واصول قطعی و غیر مبنای کار خود قرار داده اند .دسته دیگر مسایل پذیرفته شده درعلوم و یا عرفیات قابل تردیداست به گونه ای که تمامی خردمندان از آغاز تاکنون آن را پذیرفته و است در مورد دسته اول این اصول از احکام بدیهی عقل بوده و بدون پذیرش آنها آدمی به ورطه سوفیسم و شکاکیت و انکار واقعیات کشیده می شود .لذا جایگاه بلندی درمعارف بشری داشته و محور تمامی حرکتهای فکری وعلمی بشر هستند .به گونه ای که انکار آنها مساوی با انکار جهان و واقعیات آن و همه فرآورده های دانش بشری است . برای نمونه اصل امتناع اجمتاع و ارتفاع نقیضین ،اصل جز و کل ، اصل امتناع اجتماع ضدین ،اصل علت و معلول و سنخیت علت و معلول و … این اصول همگی از احکام قطعی عقل نظری هستند و منطق نیز ابزار مقتدری برای کاربرد آن محسوب می شود .البته این بدان معنی نیست که هرکس از خود اصلی بتراشد و آن را عقلی بداند این مباحث مجموعه ای است که بزرگترین مغزهای بشر را در طول هزاران سال به خود مشغول داشته تا توانسته آنها را بیابند ،ارزیابی کنند و منطقی برای استفاده وکاربرد آنها بنا کنند .اما قسم دوم : این قسمت چون مبانی دیگری جز احکام بدیهی عقل دارد قابل بحث است همه آنها پذیرفته نیست گرچه بسیاری از آنها نیز قابل قبول هستند برای مطالعه بیشتر در این زمنیه به کتاب ( ( اصول فلسفه و روش ریالیسم ) ) مراجعه فرمایید .;

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.