سند حدیث ثقلین با عبارت «و اهل بیتی» کدامست؟

پاسخگویان
0 0

5 دقیقه

شما به دنبال این مطالب هستید:

این متن را دو محدّث بزرگ نقل کردهاند:
۱ـ مسلم در صحیح خود از سرور ما زید بن ارقم ـ رضوان خدا بر او باد ـ نقل میکند، او میگوید: پیامبر خدا روزی در کنار آبی به نام «خمّ» میان مکه و مدینه خطبهأی ایراد کرد؛ در آن خدا را ثنا گفت و مردم را نصیحت کرد آنگاه چنین فرمود:
«ألا ایها الناس! فاِنَما أَنا بَشر یُوشک أَن یأتی رَسول رَبی فَأُجیب، و أَنا تارِک فیکُم ثِقلَین: أَولهما کِتاب الله فیه الهدی و النور، فَخُذوا بِکتاب الله و اسْتَمسکوا بِه» ـ فَحثّ علی کتاب الله و رغب فیه ثم قال: ـ «و أَهل بَیتی، اُذکر کم الله فی أَهل بیتی، اُذَکِّر کم الله فی اهل بیتی، اُذَکرکم الله فی اهل بیتی».
[ای مردم من بشری بیش نیستم و نزدیک است فرستاده خدایم بیاید و من دعوت او را اجابت کنم و من در میان شما دو چیز گرانبها میگذارم و میروم، یکی کتاب خدا که در آن هدایت و نور است، کتاب خدا را بگیرید و به آن چنگ بزنید ـ و پیامبر بر عمل به کتاب تأکید نمود آنگاه فرمود: ـ و اهل بیت من، خدا را درباره اهل بیت خود متذکّر میشوم، این جمله را سه بار تکرار فرمود.]
این متن را مسلم در صحیح (مسلم، صحیح:۴/۳، ۱۸ به شماره ۲۴۰۸، چاپ عبد الباقی.) خود، و دارمی در سنن (دارمی، سنن ۲/۴۳۱ـ۴۳۲) خویش آوردهاند و سند هر دو مثل آفتاب واضح و روشن است، و کوچکتری خدشهأی در سند آن نیست.
۲ـ ترمذی نیز این متن را با لفظ «و عترتی أهل بیتی» نقل کرده است که متن حدیث چنین است:
«إِنّی تارک فیکم ما إِن تَمسکتم بِه لنْ تَضلّوا بَعدی، اِحدهما أَعظم مِن الآخر: کِتاب الله حَبل مَمدُود مِن السَّماء إلی الأرض، و عِترَتی اَهل بیتی، لَن یَفتَرِقا حَتی یَردا عَلیَّ الحَوض، فَانْظروا کیف تَخلِفونی فیها». (ترمذی، سنن ۵/۶۶۳، به شماره ۳۷۷۸۸)
] من در میان شما دو چیز به ودیعت میگذارم مادامی که به آن تمسّک جستید هرگز گمراه نمیشوید، یکی از دیگری بزرگتر است: کتاب خدا که ریسمان رحمت آویزان از آسمان به سوی زمین است، و عترت و اهل بیت من؛ و این دو هرگز جدا نمیشوند تا در حوض به من میپیوندند؛ بنگرید چگونه با ودیعتهای من رفتار میکنید.[
این دو متن که هر دو بر لفظ «اهل بیت» تأکید میکنند در این مورد کافی است و سند هر دو در کمال اتقان است، و نیاز به بحث و گفتگو ندارد. و ناقلان آن مؤلفان صحاح و سنن میباشند ک از اعتبار خاصی برخوردارند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.