آیا در قرآن و روایات عدد و شماره پیامبران الهی ذکر شده است؟

پاسخگویان
0 1

5 دقیقه

شما به دنبال این مطالب هستید:

قرآن عدد و شماره پیامبران را ذکر نکرده است، ولی به طور ضمنی کثرت و فزونی آنان را یاد آور میشود چنان که میفرماید: «وَاِنْ مِنْ اُمَّهٍ اِلاّ خَلا فِیها نَذِیر» فاطر/۲۴ و باز میفرماید: «وَلَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلّ اَمَّهٍ رَسُولاً» النحل/۳۶ و نیز میفرماید: «… وَلِکُلّ قَوْمٍ هاد» الرعد/۷
مفاد صریح این آیات، این است که در میان همه اقوام و امتها و اجتماعات بشری از روز نخست تا زمان پیامبر خاتم(ص) پیوسته از جانب خداوند پیامبرانی برگزیده شدهاند و با توجه به تعدد و کثرت اقوام و اجتماعات بشری، چه در یک عصر و زمان چه در دورههای مختلف تاریخ، نتیجه میگیریم که از جانب خداوند، پیامبران زیادی مبعوث گردیدهاند هر چند شماره دقیق آنان از نظر قرآن تعیین نگردیده است لکن در روایات، شماره و عدد پیامبران به یکصد و بیست و چهار هزار بالغ میباشد.
شیخ صدوق (ت۳۰۶ ـ م۳۸۱) روایت شناس معروف شیعه در کتاب عقائد خود که چکیده و عصاره روایات است میگوید: عقیده ما بر این است که ۰۰۰/۱۲۴ پیامبر از جانب خدا مبعوث گردیده و هر پیامبری برای خود وصی و جانشینی داشت که مسئولیت هدایت را پس از خود به او واگزار مینمود و معتقدیم که همه آنان با برنامه حق و استوار، از جانب خدا برانگیخته شدهاند گفتار آنان گفتار خدا، و فرمان آنان، فرمان خدا میباشد. همچنان که پیروی آنان، پیروی خدا و مخالفت با آنان مخالفت با خدا است.

سخنان آنان همگی از جانب خدا و وحی او بوده است، و در این میان پنج پیامبر درخشندگی خاصی دارند و آسیاب نبوت بر محور آنان میچرخد، و همگی صاحبان شریعت بوده و شریعت هر یک از آنها با شریعت بعدی نسخ گردیده است و این پنج نفر عبارتند از: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمّد (ص) و آنان پیامبران اولوالعزم میباشند درود خدا بر همه آنان باد، و پیامبر خاتم سرور و برتر آنها است، با آئین حق آمده و گذشتگان را تصدیق کرده است. (اعتقادات صدوق/۹۶ ـ ۹۷٫)
کلام صدوق در اعتقادات، عصاره روایاتی است که در این مورد وارد شده است و اگر این روایات به صورت متواتر یا به شکل توأم با قرآن نقل شده باشند میتواند مبنای عقیدتی باشند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.