نظر گوستاولوبون در مورد نفوذ و تأثیر اسلام در اروپا، چیست؟

پاسخگویان
0 5

2 دقیقه

گوستاولوبون میگوید:
«بعضیها از اروپاییان عار دارند که اقرار کنند که یک قوم کافر وملحدی یعنی مسلمانان سبب شده اروپای مسیحی از حال توحّش و جهالت خارج گردد، و لذا آن را مکتوم نگاه میدارند، ولی این نظر به درجهای بیاساس و تأسف آور است که به آسانی میتوان آن را ردّ نمود… نفوذ اخلاقی همین اعراب زاییده اسلام، آن اقوام وحشی اروپا را که سلطنت روم را زیر وزبر نمودند، داخل در طریق آدمیت نمود و نیز نفوذ عقلانی آنان، دروازه علوم و فنون و فلسفه را که از آن بکلّی بیخبر بودند به روی آنها باز کرد و تا ششصد سال استاد ما اروپاییان بودند.» (تمدن اسلام و عرب/۷۵۱)

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.