دیدگاه پیامبر نسبت به نام حسین چیست؟

پاسخگویان
0 10

1 دقیقه

سلمان فارسی در ضمن حدیثی روایت کرده است: پیامبر فرمود: خداوند از برای ما نام‎هایی از نامهای خودش مشتق ساخت پس خداوند عزوجل محمود است و من محمدم و خداوند اعلی است و برادرم علی است و خداوند فاطر است و دخترم فاطمه است و خداوند محسن است و دو پسرم حسن و حسین می‎باشند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.