زیـد بن ارقم در مجلس یزید هنگامی که او چوب بر لب امام حسین ( علیه السلام )می زد گفت : چوب از روی لبهایش بردار , به خدا قسم خودم دیدم که پیامبر این لبهارا می بوسید . و ایـن بـا روایتی که می گوید پیامبر گلوی امام حسین ( بخاطر شهادت )و لبهای امام حسن را ( بخاطر مسموم شدن ) می بوسید منافات دارد ؟

پاسخگویان
0 2

1 دقیقه

هـیـچ اسـتبعادی در بوسیدن پیامبر لبهای امام حسین علیه السلام را وجود ندارد , وخلاف آن در تاریخ ذکر نشده , بلکه تصریح به آن نیز در تاریخ وجود دارد , و شایدعلت آن بوسیدن این بوده که پـیـامـبر می خواست محل وارد آمدن ضربه چوب یزید و ابن زیاد را ببوسد تا در ضمن عمل آنها را محکوم کرده باشد .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.