چرا شیعیان با خلفای ثلاثه که از بهشتیان و جز عشره مبشره هستند مخالف هستند؟

پاسخگویان
0 4

8 دقیقه

برای پاسخ به این سوال توجه به نکات ذیل لازم است :۱ـ به نص صریح قرآن کریم امامت و وصایت پـیـامبر(ص ) عهدی الهی است و انتخاب امام به وسیله وحی صورت می گیرد چنان که خداوند سبحان در جواب حضرت ابراهیم (ع ) که از خداوند خواست تا از ذریه اش کسانی را امام قرار دهد فـرمود :

امامت عهد من است و عهد من به ظالمین نمی رسد.(۱) همچنین بعضی از قبایل عرب و سران کشورهایی که پیامبر گرامی اسلام (ص ) آنها را به اسلام دعوت کردند در پاسخ می گفتند : اگر مارا به جانشینی خود انتخاب کنی اسلام خواهیم آورد حضرت در پاسخ می فرمودند :مسئله خـلافـت و جـانـشـینی مربوط به خداست و از اختیار من خارج است هر کس او راانتخاب کند جـانـشـیـن مـن خـواهد بود .(۲)۲ـ از طرفی تداوم و بقا و گسترش هر مکتب و نفوذ آن در دلها نـیـازمـنـد دفاع ومراقبت های فکری و عملی است  مکتب اسلام نیز از این قاعده مستثنا نیست .

پـیـامـبـرگـرامـی اسـلام (ص ) تـا آن روز کـه در قید حیات بودند خود شخصا در پرتو وحی با هرنوع انحراف فکری و تهاجم فرهنگی و علمی مبارزه می کردند, پس از رسول اکرم نیز حریم قرآن و سنت آن بزرگوار به حکم عقل نیازمند مراقبت است و پرواضح است که توان هیچ کدام از صحابه برای این مهم  به اندازه توان فکری و عملی حضرت علی (ع ) نبوده است , زیرا علی ( اعلم الناس ) بـعـد از رسـول خـدا (ص ) و در شـهـر علم پیامبر (ص )می باشد.

۳ـ پیامبر گرامی اسلام (ص ) از نخستین روزهای حیات خویش به صورت های مختلف وگوناگون به امر خداوند سبحان حضرت علی (ع ) را به عنوان خلیفه و جانشین خودمعرفی می کردند و عهد الهی امامت و هدایت جامعه را بـه ایـشـان سـپـردنـد که از جمله می توان به حدیث ( یوم الانذار ) و حادثه بسیار مهم و حساس ( غـدیـرخـم ) اشـاره نـمود.(۳)بنابراین شیعه خلافت دیگران غیر از علی (ع ) را قبول ندارد و فقط مـعتقد به امامت و خلافت بلافصل حضرت علی (ع ) است .

همچنین این سوال این ایهام را دارد که چـرا شـیعه با اینکه خلفای ثلاثه از بهشتیان هستند با آنان باز مخالفت دارد؟حدیثی که معروف و مـشـهـور بـه ( عـشره مبشره ) می باشد در کتب روایی و حدیثی اهل سنت نقل شده است که آن حـدیـث چـنـیـن می باشد: پیامبر گرامی اسلام (ص ) فرمودند 🙁 این افراد دهگانه از اهل بهشت هـستند: ابوبکر  عمر  علی عثمان  طلحه زبیر  عبدالرحمن بن عوف  سعد ابن وقاص , سعید بـن زیـد ابـو عـبـیده جراح ).درباره این حدیث توجه به دو نکته لازم و ضروری است :الف ) سند راویـان حـدیـث بـه عبدالرحمن بن عوف و سعید بن زید منتهی می گردد که پر واضح است نقل فـضلیت از کسی درباره خودشان قابل اعتماد نیست . (۴)ب ) افرادی را به صورت قطعی می توان بـهـشـتی قلمداد کرد که به مقام عصمت رسیده باشند و هیچ کس درباره هیچ کدام از ده نفر یاد شده  غیر از علی بن ابیطالب قائل به عصمت نیست  البته عده ای از اهل سنت نیز عصمت علی بن ابـیـطـالـب را قـبـول نـدارند پس با علم به اینکه غیر از علی بن ابیطالب در میان عشره مبشره مـعـصـومـی وجـود نـدارد  چـگـونـه می توان معتقد به بهشتی بودن آنان شد  بر همین اساس  روایت بنابر نظر اهل سنت مخدوش است .از آنجا که شیعه معتقد است که خلافت امر و امانت الهی است و خداوند آن را به افراد واجد شرایط و شایسته واگذار می نماید, نمی تواند به امامت و خلافت غیر علی (ع ) معتقد باشد علاوه بر آن حدیث فوق قابل اعتماد نیست , پس شیعه نمی تواندمعتقد به خلافت خلفای ثلاثه باشد .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.