آیا فضائل خلفای ثلاثه در کتب شیعه آمده است ؟

پاسخگویان
0 3

6 دقیقه

بـه طـور کـلـی نـظـریـه و دیـدگـاه شـیـعـه نـسـبـت بـه صحابه پیامبر گرامی اسلام (ص ) دیـدگاهی برگرفته از آیات قرآن کریم است خداوند متعال در قرآن کریم کردار صحابه را به دو دسـتـه تـقسیم نموده است :

از بعضی اعمال و رفتار و گفتار صحابه انتقاد نموده و در عین حال بـخـشـی از اعـمـال و رفـتـار آنـان را نـیـز سـتـوده است مثلا بیعت با پیامبر (ص) را ستوده و ترک پیامبر(ص) در حال ایراد خطبه نماز جمعه و به دنبال تجارت رفتن را مورد اعتراض قرار داده اسـت .(۱)

برهمین اساس شیعه نیز صحابه را (غیر از حضرت علی ) (ع ) معصوم ندانسته و اعمال و رفتار آنان را نیز به دو بخش تقسیم می نماید , یعنی بخشی ازرفتار آنها را مورد نقد و بررسی قرار مـی دهد و بخشی دیگر که مورد پذیرش منطق قرآن و سنت پیامبر (ص ) است  برای مردم بازگو نـمـوده تـا مردم نیز از اعمال آنان تاسی جویند بنابراین با توجه به دیدگاه شیعه درباره صحابه مـوضـع شـیـعـه دربـاره خلفای ثلاثه نیز روشن می گردد یعنی آنچه را که از صحابه نقل شده ومـطـابق با سیره پیامبر (ص ) و آیات قرآنی است قبول دارد ولی بخشی از اعمال آنهارا نیز مورد اعـتراض قرار می دهد که به نمونه ای از آن اشاره می گردد :

شیعه معتقد است که پیامبر (ص ) در مـواقـع و مناسبتهای گوناگون جانشین خویش رامعرفی نموده است مانند آغازین روز دعوت عـلـنـی (۲) حـدیث منزلت (۳) , و در روزغدیر خم (۴) و… . بر همین مبنا شیعه معتقد است که خـلافت بایستی به علی بن ابی طالب (ع ) می رسید و آنچه را که خلیفه اول و دوم در سقیفه انجام دادنـد  بـرخلاف تصریحات پیامبر (ص ) بوده است  و یا عدم اجرای حد بر خالد بن ولید به جهت زنـابـا همسر مالک بن نویره  توسط خلیفه اول علی رغم اصرار خلیفه دوم بر اجرای حد و یا نهی ازدواج مـوقـت تـوسط خلیفه دوم (۵) و اقامه نماز مستحبی نافله رمضان تراویح به جماعت (۶) و ریخت و پاش اموال بیت المال در زمان خلیفه سوم (۷)و اتمام نماز در سفر توسط خلیفه سوم (۸) و … کـه شیعه به پیروی از منطق قرآن آنها را قبول نداشته و اعتراض می نماید  اما این به معنای آن نـیـسـت که شیعه کارهای نیکی را که آنان انجام داده اند  انکار کند  مثلا اسلام آوردن خلیفه اول و مـصـاحبت در غار و اسلام خلیفه دوم قبل از هجرت و همراهی آن دو در برخی ازجنگ ها و پـیـشـنـهاد ازدواج دخترانشان به پیامبر (ص ) و پایبندی نسبی دو خلیفه نسبت به خلیفه سوم به مـسائل و احکام و یا فتوحاتی که در زمان خلافت آنان و به دست مسلمانان انجام گرفت  در همه کتب تاریخ مضبوط است و شیعه نسبت به کردار نیک آنان نظر مساعد دارد .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.