چرا علی بن ابی طالب علیه السلام وصی و جانشین پیامبر صلی اللّه علیه و آله است ؟

پاسخگویان
0 2

8 دقیقه

شـیعه بر تنصیصی بودن مقام خلافت اعتقاد راسخ دارد و براین باور است که امامت پس از پیامبر گـرامی از جهاتی بسان نبوت است  همان گونه که پیامبر را باید خدا معرفی فرماید  وصی وی نیز باید از جانب او – جل وعلا – تعیین گردد .

تـاریخ زندگانی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بر این اصل گواهی می دهد ; زیراایشان در موارد متعددی علی علیه السلام را به عنوان خلیفه خویش , تعیین نموده اندکه اکنون ما تنها سه مورد از آن را مـی آوریـم :
۱ – در آغـاز بـعثت ; آنگاه که پیامبر از طرف خدا ماموریت یافت تا خویشانش را بـه مـقـتـضای آیه و انذر عشیرتک الاقربین (۱) به آیین توحید دعوت کند , خطاب به آن جمع فرمود : هر کس مرا در این راه یاری کند , او وصی و وزیر و جانشین من خواهد بود .

تعبیر آن حضرت چنین بود : فایکم یوازرنی فی هذا الامر علی ان یکون اخی و وزیری و خلیفتی و وصیی فیکم . – کـدامیک از شما در این امر مرا یاری می نماید تا برادر و وزیر و وصی و جانشین من در میان شما باشد ؟تنها کسی که به این ندای ملکوتی پاسخ مثبت داد  علی علیه السلام فرزند ابوطالب بود .

در این هنگام  رسول خدا رو به خویشاوندان خود کرده , فرمود : ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوه . (۲)- این ( علی ) برادر  وصی و جانشین من است در میان شما , به سخنان وی گوش فرا دهید و از او پیروی نمایید .
۲ – در غزوه تبوک پیامبر صلی اللّه علیه و آله به علی علیه السلام فرمود : اما ترضی ان تکون منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی . (۳)- آیـا خـشنود نمی شوی که تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی باشی  جزاین که پس از من پیامبری نیست .

یعنی همانگونه که هارون وصی و جانشین بلافصل حضرت موسی بود  تو نیز خلیفه وجانشین من هستی .
۳ – در سـال دهـم هجرت ; رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به هنگام بازگشت ازحجه الوداع , در سـرزمینی به نام غدیر خم علی علیه السلام را در میان جمعیتی انبوه به عنوان ولی مسلمانان و مومنان معرفی کرد و فرمود : من کنت مولاه فهذا علی مولاه . – هـر کس را تاکنون من سرپرست و صاحب اختیار بودم از این پس این علی مولی وسرپرست او است .

نـکـته مهم و قابل توجه این است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله در آغاز سخن فرمود : الست اولی بکم من انفسکم ؟ آیا من بر شما بیش از خود شما برترنیستم ؟ و مسلمانان همگی به تصدیق او بـرخـاسـتند بنابراین باید گفت که مرادآن حضرت از واژه مولی در این حدیث همان مقام اولـویـت بـر مـومـنان و سرپرستی وصاحب اختیاری تام بر آنان است و می توان نتیجه گرفت که حضرت همان مقام اولویتی که خود داشت  برای علی علیه السلام نیز ثابت فرمود .

و در همان روز بود که حسان بن ثابت جریان تاریخی غدیر را به نظم درآورد و اشعاری سرود که در ذیل می آوریم :ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم واسمع بالرسول منادیافقال فمن مولاکم و نبیکم ؟

فقالوا و لم یبدوا اهناک التعامیاالهک مولانا و انت نبینا و لم تلق منا فی الولایه عاصیافقال له : قم یـا عـلـی فـانـنـی رضیتک من بعدی اماما و هادیافمن کنت مولاه فهذا ولیه فکونوا له اتباع صدق مـوالـیاهناک دعا : اللهم وال ولیه و کن للذی عادی علیا معادیا (۴)حدیث غدیر از احادیث متواتر اسـلامـی اسـت کـه عـلاوه بـر عـلمای شیعه حدود سیصد وشصت دانشمند سنی نیز آن را نقل کـرده انـد (۵) که اسناد آنها به یکصد و ده تن صحابی می رسد و بیست و شش تن از علمای بزرگ اسلام درباره اسناد و طریق این حدیث ,کتاب مستقل نوشته اند .

ابوجعفر طبری تاریخ نویس معروف مسلمان اسناد و طریق این حدیث را در دو جلدبزرگ جمع آوری نموده است .

برای اطلاع بیشتر به کتاب الغدیر مراجعه شود .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.